Nieuws - 27 januari 2011

Vijf proefboerderijen in de verkoop

Wageningen UR zet de dierlijke proefbedrijven in Raalte, Heino, Zegveld en Cranendonck voort als reguliere boerderij. Op termijn worden ze vermoedelijk afgestoten, net als de Waiboerhoeve in Lelystad. Het personeel wacht een reorganisatie.

6-Frank-Lenssinck-GA-5326.jpg
Het dierlijk praktijkonderzoek wordt geconcentreerd in Leeuwarden (melkveehouderij) en Sterksel (varkenshouderij), besloot de raad van bestuur eind december. Wageningen UR werkt nog aan een plan om het Spelderholt (pluimvee) onder te brengen bij veevoederbedrijf Schothorst, waarmee het praktijkonderzoek aan kippen in Lelystad blijft.
De ondernemingsraad van de Animal Sciences Group blijft tegen de concentratie van het melkveeonderzoek in Leeuwarden, maar gaat geen juridische stappen ondernemen om het besluit van de Raad van Bestuur aan te vechten.
Volgens woordvoerder Hans Bothe van de Animal Sciences Group is nog niet besloten tot verkoop van de praktijkcentra. 'Er wordt nog steeds overlegd met externe partijen.'
Zegveld
Zo overlegt Wageningen UR nog met LTO over het praktijkcentrum Zegveld. De verkoop staat vast, zegt nu-nog-manager Frank Lenssinck van Zegveld, de vraag is alleen of LTO de boerderij wil overnemen. De landbouworganisatie neemt hier over enige weken een principebesluit over, denkt Lenssinck.
De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland hebben een veenweideninnovatieprogramma opgesteld voor het Groene Hart. Daarbij wordt Zegveld gezien als innovatiecentrum. 'Het businessplan voor Zegveld ligt er', zegt Lenssinck, 'maar daar komt een negatief resultaat uit. Daarom wil Wageningen UR het afstoten. We kijken nu of we het LTO tot een kostendekkende exploitatie kunnen komen.'  
Aver Heino
Ook de proefboerderij Aver Heino wordt verkocht. Een doorstart als projectboerderij is niet reƫel, zegt bedrijfsleider Ben Timmerman. 'Anders was dat nu wel gelukt.' Het afgelopen jaar onderhandelde Wageningen UR met LTO en de provincies Overijssel en Gelderland. Die zouden mogelijk als financier of eigenaar van het praktijkcentrum optreden, maar de gesprekken daarover hebben nog niets opgeleverd.
Wageningen UR kan Aver Heino pas verkopen als alle verplichtingen zijn nagekomen. Er loopt nog een veldonderzoek op de boerderij. Om geen Europese subsidie mis te lopen, moet het praktijkcentrum inclusief proefveld tot 2012 open blijven.
Waiboerhoeve
Vorig jaar was al duidelijk dat Cranendonck (melk) en Raalte (varkens) niet worden voortgezet als praktijkcentrum van Wageningen UR. De sluiting van de Waiboerhoeve (melk) in Lelystad is vermoedelijk over drie jaar. Die tijd is nodig om de onderzoekscapaciteit op de Dairy Campus in Leeuwarden uit te breiden.
Onzekerheid
Als gevolg van de maatregel gaan de ruim twintig personeelsleden van de profbedrijven in reorganisatie. Een deel van het personeel houdt een baan bij het praktijkonderzoek in Leeuwarden en Sterksel, een deel wordt tijdelijk geplaatst om de af te stoten boerderijen draaiende te houden en een deel wordt aan ander werk geholpen. Van gedwongen ontslagen is geen sprake.
Ben Timmerman, bedrijfsleider van Aver Heino, weet nog niet wat hij gaat doen. 'Binnen twee weken hebben we de personeelsgesprekken. Dan blijkt: wordt je geplaatst of overtollig?' Bij Aver Heino werken nu vier personeelsleden. Dat aantal wordt vermoedelijk gehalveerd. 'Ik ben in elk geval blij dat er snel duidelijkheid komt, want onzekerheid is niet goed.'