Nieuws - 19 augustus 2010

Vijf persoonlijk hoogleraren benoemd

Wageningen Universiteit heeft in de afgelopen maanden vijf persoonlijk hoogleraren benoemd.

Het gaat om Carolien Kroeze (milieusysteemanalyse), Hans de Jong (erfelijkheidsleer), Martin van Ittersum (plantaardige productiesystemen), Hauke Smidt (microbiologie) en Willem van Berkel (biochemie). 
Alle vijf maken ze deel uit van een sterke leerstoelgroep. Ze krijgen dit persoonsgebonden hoogleraarschap vanwege hun uitzonderlijke onderzoekscapaciteiten, die hebben geleid tot belangwekkende publicaties in prestigieuze vakbladen. De universiteit had al twintig persoonlijk hoogleraren.