Nieuws - 1 januari 1970

Vijf kernwaarden vastgesteld

Samen werken, betrouwbaar, ruimte voor talent en groei, ondernemend en klantgericht. Dat zijn de vijf kernwaarden die medewerkers van Wageningen UR gaan ‘inspireren en leiden bij het realiseren van doelstellingen en ambities’. De organisatie krijgt ook vijf merkwaarden en een vernieuwde, ingekorte missie.

Dat is het resultaat van de inspanningen van een commissie onder leiding van Viola Peulen, directeur Corporate communicatie. Volgens Peulen is de splitsing van kernwaarden en merkwaarden ingegeven doordat veel mensen de waarden vooral zagen als labels voor externe profilering. ‘Topkwaliteit, internationale oriëntatie of passie voor inhoud bijvoorbeeld zijn toch vooral merkwaarden of eigenlijk merkbeloftes. Die geven aan wat ons onderscheidt en waar ons merk voor staat. Je krijgt ze er als het ware bij als je met Wageningen UR samenwerkt.’
De vijf vastgestelde, profilerende merkwaarden zijn: maatschappelijk relevant, inhoudgedreven, topkwaliteit, internationaal en oplossingsgericht. Ook de missie van Wageningen UR is aangescherpt en is in het Engels: ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. In advertenties en foldermateriaal zal de organisatie zich blijven tooien met ‘For quality of life’.
Bij de vaststelling van de waarden heeft de commissie alle binnengekomen commentaar op de kernwaarden verwerkt en ook de enquêteresultaten van intranet meegenomen. Een echt levendige debat is het op de intranetsite niet geworden. Slechts een tiental reacties is binnengekomen en ruim vijftig mensen hebben op de voorgestelde waarden gestemd. Peulen: ‘Uit die kleine steekproef kun je in ieder geval opmaken dat er geen kernwaarden zijn waarmee een meerderheid niet kan leven.’
Iedere kernwaarde is voorzien van een werkwoord en omschrijving. Zo wordt ‘betrouwbaar zijn’ omschreven als: ‘wij tonen ons betrouwbaar en transparant. We zijn open en eerlijk. Als individu en als organisatie. Integriteit vinden we vanzelfsprekend. En afspraak is afspraak.’
Peulen verwacht niet dat medewerkers de kernwaarden ‘boven hun bed zullen hangen’. Maar vrijblijvend zijn ze ook niet. In beoordelingsgesprekken zal worden nagegaan in hoeverre het gedrag in het dagelijks werk spoort met de kernwaarden. De werkgroep komt hiervoor in september met een plan. Daarin zal ook aandacht komen voor het voorbeeldgedrag van leidinggevenden en de mogelijkheid om goed voorbeeldgedrag te belonen. / GvM