Nieuws - 1 januari 1970

Vijf bezwaren tegen reorganisatieplan

Vijf bezwaren tegen reorganisatieplan

Vijf bezwaren tegen reorganisatieplan

Vijf onderzoeksgroepen van de Wageningse universiteit hebben bezwaar gemaakt tegen het instellingsplan. Het gaat om de leerstoelgroepen Industriële microbiologie, Moleculaire en celgenetica, Bio-anorganische chemie en Vrouwenstudies in de landbouw, plus de sectie Moleculaire genetica van industriële micro-organismen. Deze groepen moeten worden opgeheven volgens het instellingsplan

De onderzoekers hebben de redenen van hun bezwaar nog niet aangegeven. Zij krijgen eerst alle officiële documenten die betrekking hebben op het besluit om de groep op te heffen. Daarna hebben zij zes weken de tijd om een formeel en beargumenteerd bezwaar in te dienen. De Commissie Aangaande Beroeps- en Bezwaarschriften (CABB) zal dan de raad van bestuur adviseren over de bezwaarschriften. Na deze interne ronde hebben de groepen alleen nog kans zich voor de rechter te verzetten tegen het reorganisatieplan. K.V