Nieuws - 14 maart 2002

Vietnam heeft geen vat op eigen viswateren

Vietnam heeft geen vat op eigen viswateren

De Vietnamese kustzone kan onopgemerkt overbevist worden. Het probleem is dat de visvangsten en het aantal vissersboten slecht worden geregistreerd en men slechts kan gissen naar de grootte van de visbestanden in zee, zegt ir Paul van Zwieten van de leerstoelgroep Visteelt en Visserij.

Na een bezoek aan diverse Vietnamese overheidsinstellingen op het gebied van visserij kwam Van Zwieten tot de conclusie dat de informatievoorziening, die op communistische leest is geschoeid, sterk gemoderniseerd moet worden, wil het land de viswateren op een verantwoorde manier beheren. "In de communistische tijd lag de nadruk op het vergroten van de visproductie. Het informatiesysteem was daar ook op gericht. Maar statistisch is dit systeem nu niet meer te rechtvaardigen. Vissers drukten de cijfers over visvangsten omdat daarop de belasting werd gebaseerd. En op dorpsniveau werden de cijfers opgekrikt om aan de meerjarenplannen tegemoet te komen."

De Vietnamese overheid had tot nu toe weinig aandacht voor effecten van visserij op de grootte van vispopulaties. Betrouwbare cijfers hierover ontbreken. Daarom is het nu onmogelijk om te bepalen of de vispopulaties worden overge?xploiteerd, hoewel vissers het idee hebben dat haaien en vele andere vissoorten sterk in aantal zijn afgenomen. Ook de ontwikkeling van de visvangsten in de tijd is grotendeels een raadsel.

Nu Vietnam zich aan internationale visserij-overeenkomsten moet houden, stelt het Vietnamese Research Institute of Marine Products voor om de informatievoorziening te moderniseren. Het instituut heeft een steekproevensysteem opgezet voor de belangrijke havens om de vangsten van verschillende vissoorten bij te houden. Volgens Van Zwieten is het een technologisch geavanceerd systeem maar er is nog onvoldoende capaciteit om de explosie van gegevens te interpreteren. "De visserijvloot vist op meer dan tweeduizend vissoorten. Het is een hele klus om dat bij te houden. Er moet ook op provinciaal en districtsniveau meer expertise komen om goed gebruik te kunnen maken van de gegevens."

Van Zwieten publiceerde zijn bevindingen in Marine Policy en zal ze nog bespreken met het Vietnamese ministerie van visserij. | H.B.

Een Vietnamese provincieambtenaar, verantwoordelijk voor de visserijstatistieken, toont zijn volledige archief, een klein stapeltje papieren. | Foto Paul van Zwieten