Nieuws - 1 januari 1970

Vierde blok, themablok!

Vierde blok, themablok!

Vierde blok, themablok!

De projectteams zijn druk bezig met het vormgeven van de nieuwe opleidingen. Daar is haast bij, want 24 juni moeten de nieuwe opleidingen grotendeels af zijn. Wat er dan al snel bij inschiet is afstemming van de vakken met andere opleidingen, mede omdat hiervoor door het college van bestuur noch kaders noch ruimte aangegeven is. Hoe kunnen mooie onderwijsvernieuwende termen als beta/gamma-integratie, studentgecentreerdheid, individuele leerwegen en probleemgericht onderwijs vorm krijgen als er geen afspraken zijn gemaakt over samenwerking tussen de opleidingen? Als de universiteit daadwerkelijk themagericht onderwijs wil opzetten, moeten studenten van verschillende studierichtingen toegang hebben tot die thema's, anders verkwanselt de universiteit direct haar interdisciplinaire naam, waar zij groot mee wil worden. Hoe kan je, om het maar even praktisch te bekijken, als student Dierwetenschappen een probleemgericht vak over gentechnologie volgen als je net in die periode een verplicht practicum hebt?

Wij pleiten ervoor om het vierde blok een universiteitsbreed themablok te maken in de BSc-fase. Op zo'n manier sla je zeven vliegen in oon klap

1. maatschappelijk relevante thema's worden vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd220

2. studenten van alle richtingen kunnen zich inschrijven op de thema's;

3. duidelijkheid voor studenten en docenten;

4. onderwijspersoneel zet interdisciplinariteit in de agenda, het hoeft dus niet meer ad hoc;

5. een deel van de (richtlijn) dertig procent PGO kan binnen dit blok vallen;

6. ruimte voor individuele leerwegen;

7. aantrekkelijker onderwijs zorgt voor meer studenten

Meneer Speelman, projectteams, onderwijsinstituten, docenten, studenten, dit is een goed idee!


Gijs Spoor (WSO)