Nieuws - 25 februari 2019

Vier nieuwe Inref-projecten bekend

tekst:
Tessa Louwerens

Smart farming in Indonesië, serious gaming voor bosbeheer, gefermenteerde voedingsmiddelen voor Afrika en biodiversiteit bescherming rondom de Nijl: dit zijn de onderwerpen van vier nieuwe Inref-projecten.

© Shutterstock

Het Interdisciplinary Research and Education Fund (Inref) is een fonds van Wageningen Universiteit waaruit interdisciplinair promotieonderzoek wordt gefinancierd met een focus op de uitdagingen van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Vier programma’s zijn gehonoreerd. Elk programma ontvangt maximaal 1,2 miljoen euro met de verplichting 20 procent additionele financiering te regelen.

1. Natuurconservatie rondom de Nijl
Het programma ECO2: Beyond Anthropocene Pressures: convivial conservation integrating ECOlogy and ECOnomics along the Nile and its wetlands” onderzoekt, analyseert en test verschillende vormen van natuurbeheer, waarbij ecologie en sociaal-economische factoren worden geïntegreerd. Hierbij wordt gekeken naar specifieke casussen in de Egyptische Nijldelta waar invloed van de mens - onder meer door intensief landgebruik - duurzame ontwikkeling en natuurbeheer steeds lastiger maakt.

2. Voedselzekerheid in Afrika dankzij gefermenteerd voedsel
Het programma “Traditional fermented foods to promote food and nutrition security. Entrepreneurship, value chain, product development and microbial ecology in Zambia, Zimbabwe and Benin” richt zich op het bevorderen van voedselzekerheid in Afrika door het verbeteren van de kwaliteit en gebruik van traditionele gefermenteerde voedingsmiddelen. Gefermenteerd voedsel is namelijk veilig, voedzaam en lang houdbaar. Tegelijkertijd creëert het ondernemerskansen voor lokale vrouwen, die op deze manier niet alleen direct bijdragen aan de voedselzekerheid, maar ook indirect doordat ze op deze manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

3. Smart farming voor Indonesië
Het programma “Smart Indonesian Agriculture: development, logistics and evaluation for animal protein production”  wil smart farming introduceren in Indonesië, specifiek voor de productie van vis en zuivel. De vraag naar dierlijke eiwitten neemt toe, maar productie is in Indonesië moeilijk uit te breiden vanwege het milieu en de beperkte hoeveelheid land. Daarom is het belangrijk om de productie per dier of per oppervlak te verbeteren. Verwacht wordt dat smart farming daarbij kan helpen en dat het de boeren mogelijkheid biedt om in hun levensonderhoud te voorzien en duurzamer te produceren.

4. Serious gaming voor bos- en waterbeheer
Het doel van het programma “SESAM: Scenario evaluation for sustainable agro-forestry management” is het ontwikkelen van Scenario Evaluation Games (SEG). In zeven verschillende landen worden case-studies uitgevoerd: Indonesië, Kenia, Uganda, Suriname, Ecuador, Peru en Brazilië. Met behulp van ‘serious gaming’ kijken de onderzoekers naar de interactie tussen bos, water en mens en hun impact op het (agro-)bosbeheer. Daarbij  komen verschillende sociaal-culturele en politiek-economische drijfveren naar voren voor bos- en watergebruik.