Nieuws - 24 juni 2013

Vier instellingen gaan trage tweedejaars wegsturen

Drie universiteiten en één hogeschool gaan vanaf september experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede jaar. De minister heeft ruim veertig opleidingen toestemming gegeven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

jet-bussemaker-highres05-highres.jpg
Deelname aan het experiment betekent dat onderwijsinstellingen studenten ook na het eerste jaar kunnen wegsturen als zij niet genoeg studiepunten halen. Studenten die het bsa in het eerste jaar overleven, laten de teugels daarna te vaak vieren is de gedachte achter de proef.

In Wageningen bestaat er weinig enthousiasme voor deze plannen. In maart gaf Tiny van Boekel, hoofd van het Onderwijsinstituut van Wageningen Universiteit, tegen Resource al aan dat de plannen van Bussemaker hem veel te ver gaan: ‘Als studenten het eerste jaar eenmaal gepasseerd zijn, halen ze het in de meeste gevallen wel.' De WU heeft wel plannen om een bsa in te voeren voor eerstejaars. Via e-mail laat Van Boekel weten dat dat waarschijnlijk in het collegejaar 2014-2015 gebeurt. Een werkgroep rondt momenteel een advies af over de exacte invulling.
Experiment
De instellingen die vanaf september 2013 wel meedoen aan het zesjarige experiment zijn het University College Amsterdam (UvA/VU), de Gerrit Rietveld Academie, de Universiteit Leiden en de TU Delft. Huidige eerstejaars hoeven zich geen zorgen te maken: het experiment geldt slechts voor studenten die in september aan hun opleiding beginnen.
De instellingen mogen zelf weten hoe ze het bsa in het tweede jaar invullen. Het minimum aantal punten dat studenten moeten halen verschilt, net als het aantal betrokken opleidingen. Zo doet de Rietveld Academie mee met slechts twee bacheloropleidingen en de Universiteit Leiden met liefst 39. Bij de meeste deelnemende studies moeten de tweedejaars ten minste 45 van de zestig studiepunten behalen, maar het Amsterdam University College eist dat tweedejaars voor alle vakken slagen.
Onderwijsminister Bussemaker is tevreden met de aanmeldingen. ‘Het is een breed palet van opleidingen dat wil meedoen: een mooie dwarsdoorsnede van het hoger onderwijslandschap.'
Twijfel
Studenten moeten altijd kunnen kiezen voor een opleiding zonder bsa na het eerste jaar. Daarom zijn unieke opleidingen uitgesloten van deelname en mogen dezelfde opleidingen niet allemaal meedoen. Hiermee geeft minister Bussemaker gehoor aan de twijfel van onder anderen PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Hij wil niet dat te veel studenten met het experiment te maken krijgen.
In de zes jaar die het experiment duurt zullen vijftienduizend tweedejaars met het bsa te maken krijgen, schat Bussemaker, oftewel 2,5 procent van de totale studentenpopulatie. Hiermee willigt ze een ander verzoek van Mohandis in, namelijk dat hooguit tien procent van de studenten nog in het tweede jaar weggestuurd mag worden.
De minister schrijft verder dat er al veel belangstelling is voor de tweede ronde experimenten die in 2014 start. Universiteiten en hogescholen die daaraan mee willen doen, kunnen zich tot 1 april van dat jaar aanmelden. / RR