Nieuws - 20 februari 2020

Vici-beurzen voor Testerink en Ettema

tekst:
Albert Sikkema

De Wageningse onderzoekers Thijs Ettema en Christa Testerink krijgen een Vici-beurs van NWO ter waarde van anderhalf miljoen euro. Met de Vici-beurs kunnen ervaren onderzoekers een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen.

Christa Testerink ©Albert Sikkema

Christa Testerink, hoogleraar Plantenfysiologie, gaat onderzoeken hoe de groei en ontwikkeling van planten wordt geremd als er te weinig water of alleen zout water beschikbaar is. Planten proberen dit probleem op te lossen door de wortelgroei en het tijdstip van bloei aan te passen. Testerink wil weten hoe die flexibiliteit van planten mogelijk is en hoe dat bijdraagt aan de stresstolerantie van gewassen.

Complex leven
Thijs Ettema, hoogleraar Microbiologie, onderzoekt het ontstaan van complex leven op aarde. Planten en dieren stammen af van eencellige micro-organismen. Uit recent onderzoek blijkt dat de Asgard archaea, een groep van eencellige organismen, verwant zijn aan complexe cellulaire levensvormen. Ettema gaat de fysiologie en celbiologie van deze archaea bestuderen om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van complex leven.

Vernieuwend
Testerink en Ettema zijn relatief nieuwe hoogleraren in Wageningen. Met de subsidie van anderhalf miljoen euro kunnen ze een eigen onderzoeksgroep opzetten. De Vici-beurzen maken deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Deze onderzoekfinancier geeft ook Veni-beurzen aan talentvolle jonge onderzoekers en Vidi-beurzen aan ervaren postdocs. NWO deelde deze keer in totaal 32 Vici-beurzen uit aan onderzoekers van Nederlandse universiteiten en universitair medisch centra.

Meer informatie: