Nieuws - 1 januari 1970

Vetzucht

De beleidsmakers hebben geen idee van de omvang van de catastrofe die op ze afkomt, zegt voedingsonderzoeker prof. Martijn Katan. De gevolgen van de vetzuchtepidemie worden rampzalig. ,,Nog voordat er door het broeikaseffect palmen op de Dam groeien, hebben wij hier een gigantisch gezondheidsprobleem’’, voorspelt Katan in Trouw.

,,Als al die dikke mensen, die de komende jaren nog in aantal zullen toenemen, diabetes krijgen, dan krijg je een getal dat in geen enkele spreadsheet past. Een diabetespatiënt is wat betreft verzorging en medicatie veel duurder dan bijvoorbeeld een longkankerpatiënt, al was het maar omdat hij langer blijft leven. En dan heb ik het alleen nog maar over het geld, niet over de ellende.’’
De wetenschap heeft het groeiende leger de overgewichtigen niets te bieden, verzucht Katan. ,,Die comeback van het Atkinsdieet: ik vind het treurigst. Er is geen substituut voor het devies ‘meer bewegen, minder eten’.’’ |
W.K.

De modediëten beu? De Wageningse eredoctor Walter Willett vatte in één boek samen wat de voedingswetenschap de bewuste eter te bieden heeft. Zie wetenschap.