Nieuws - 1 januari 1970

Vet nieuwe directeur NIOO

Vet nieuwe directeur NIOO

Vet nieuwe directeur NIOO

Entomologie-hoogleraar prof. dr Louise Vet van Wageningen Universiteit wordt per 1 november directeur van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO). Het NIOO is met tweehonderd onderzoekers het grootste instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Vet blijft oon dag in de week hoogleraar in Wageningen

De entomoloog noemt haar benoeming hartstikke leuk, omdat dit een grote kans is om het brede onderzoeksterrein van de oecologie te bestrijken. Ze neemt twee senior-onderzoekers van haar onderzoeksgroep mee naar het instituut en verwacht veel van de samenwerking tussen het meer fundamentele onderzoek van het NIOO en het meer strategische onderzoek van Wageningen

Het NIOO heeft drie onderzoekscentra: het mariene onderzoek vindt plaats in Yerseke, het zoetwateronderzoek in Nieuwersluis en het terrestrische onderzoek in Heteren. Met name met die laatste groep kan Wageningen veel samenwerken, denkt Vet. Een adviescommissie bestudeert op dit moment de samenwerkingsopties tussen Wageningen en het NIOO. A.S., foto G.A

Wageningen UR gaat meer samenwerken met FAO


Veel Wageningse onderzoekers hebben al individuele contacten met collega's bij de FAO, maar er ligt nu een voorstel om de samenwerking te structureren. Te denken valt aan gezamenlijke acquisitie en uitvoering van onderzoeksprojecten en strategisch overleg over de beleidsontwikkeling op mondiaal niveau. Ter voorbereiding stelt Wageningen UR komend jaar een medewerker aan die bij de FAO in Rome gaat inventariseren wat de mogelijkheden voor een dergelijke samenwerking zijn. Deze facilitator wordt gefinancierd uit het Noord-Zuidprogramma van DLO

Berteling waarschuwde er bij zijn bezoek voor dat Wageningen niet teveel moet willen vastleggen in formele structuren, omdat dat de bureaucratie vergroot. Wageningen zal zich moeten onderscheiden door kwaliteit te leveren, aldus de FAO-vertegenwoordiger. Als de Wageningse onderzoekers de FAO ervan kunnen overtuigen dat ze extra kwaliteit leveren, ook al is het duurder dan elders, dan betekent dat dat ook andere Europese donoren Wagenings onderzoek kunnen financieren.

Prof. dr Eric Smaling van het programmateam Internationalisering verwacht positieve resultaten door deelname aan het FAO-netwerk en mondiale initiatieven zoals het Soil Fertility Initiative. Maar er was ook kritiek. De Wageningse entomoloog ir Frans Meerman had bezwaar tegen de verkokering van de verschillende onderdelen van de FAO. Daardoor worden er vaak monodisciplinaire en ouderwetse projecten gedaan. Door de bureaucratie is het traject van tenders veel te lang. Vaak is het sneller om onderzoek elders te doen.

Smaling, na afloop van de bijeenkomst: Je kunt kritiek hebben op de FAO, maar het is toch een organisatie waar Wageningen meer mee moet gaan doen. Het is tenslotte de internationale organisatie over landbouw en voedsel.

Ook aanwezig was Frits Thissen, adjunct directeur Internationale Zaken van het ministerie van LNV. Het is een trend bij LNV om meer aandacht te besteden aan integrerende onderwerpen, zoals biodiversiteit. Internationale organisaties als de FAO gaan in de toekomst een grotere rol spelen in de internationale regelgeving. Als overheid willen we dan ook invloed hebben op het beleid dat daar gevormd wordt. Als onderdeel van het initiatief zullen de Wageningers vanaf nu maandelijks overleg plegen met de directie Internationale Zaken van LNV

Het bezoek van Berteling moet vervolgd worden door andere initiatieven om Wageningen internationaler te profileren. Er zijn plannen om de contacten met NEDA, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan te halen. Via onderzoek van de Wereldbank wil Smaling ook meer contact met de wereldhandelsorganisatie WTO. J.T