Nieuws - 1 januari 1970

Veste wint verkiezingen studentenraad

Veste wint verkiezingen studentenraad

Veste wint verkiezingen studentenraad

De Verenigde Studenten (VeSte) heeft de verkiezingen voor de studentenraad gewonnen. De partij, die voortkomt uit de studentenverenigingen, won oon zetel ten koste van de Christen Studenten Fractie (CSF) en komt volgend jaar met vier zetels in de raad. De CSF houdt er twee over, de Progressieve Studentenfractie (PSF) blijft de grootste met zes van de twaalf zetels

De opkomst bij de verkiezingen bedroeg 35 procent. Dat is tien procent lager dan twee jaar geleden bij de laatste verkiezingen. Vorig jaar waren er precies twaalf kandidaten voor de twaalf beschikbare zetels en waren verkiezingen overbodig

Landelijk gezien slaat Wageningen met de opkomst van 35 procent geen gek figuur, het is zelfs een landelijk record. Bij andere universiteiten liep de belangstelling voor de verkiezingen na het afschaffen van de universiteitsraad nog verder terug. In Utrecht nam slechts dertien procent van de studenten de moeite om te gaan stemmen. K.V

Studentenraad per september

PSF: Anne Rottink, Frederike van Wijk, Erik Blokland, Martijn Koster, Marjolein de Bruin en Jenneke Oomen. VeSte: Anne-Geer de Groot, Melle Leenstra, Petra Heida en Bas van der Steen. CSF: Marleen de Vree en Jan Nathan Rozendaal

Achteloze consument houdt pluimveesector in de greep

Onderzoek kan besmetting met campylobacter niet voorkomen


De cijfers zijn schrikbarend. In 1996 was 78 procent van de kipfilet niet in orde, ontdekte de Consumentenbond. Een jaar later was dat nauwelijks verbeterd. Het vlees was toen in 64 procent van de gevallen besmet met campylobacter en in 14 procent met salmonella

De Keuringsdienst van Waren, die het hele jaar door verse kipproducten monitort, vond iets lagere percentages: besmettingen van rond de dertig procent met salmonella of campylobacter. Niettemin sloegen ook deze cijfers in. De pluimveesector reageerde in mei 1997 met het Plan van aanpak salmonella en campylobacter. Voor het jaar 2000 willen de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren de salmonellabesmetting van het pluimvee tot tien procent hebben teruggedrongen en de campylobacterbesmetting tot vijftien procent

Nu, twee jaar na de introductie van het plan, is het met de besmetting met campylobacter nog niet beter gesteld. Wel loopt het aantal met salmonella besmette kuikens terug, en ook het aantal mensen dat besmet raakt met salmonella neemt iets af. Volgens ir Jantine Vochteloo van de Productschappen laten de onderzoeksresultaten rond salmonella voldoende mogelijkheden zien om de besmettingen verder terug te dringen. Maar onderzoeker dr Rijkelt Beumer, werkzaam bij de sectie levensmiddelenleer van de Landbouwuniversiteit, is minder optimistisch. Er zitten zoveel kippen bij elkaar, er hoeft maar een muis of een vlieg binnen te komen en het hele zooitje is weer besmet. Alleen in Zweden schijnt het te lukken. Maar daar zijn ook veel minder kippen.

Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) heeft afgelopen jaren flink wat onderzoek naar salmonella gedaan; de uitkomsten hebben ondermeer geleid tot aanbevelingen voor hygiënische maatregelen, zoals het niet naar binnen gaan met vuile laarzen. Toch zijn nog niet alle vragen beantwoord. Soms steken infecties plotseling en om onverklaarbare redenen de kop op. Het komt bijvoorbeeld voor dat kippen die op de boerderij maar een paar bacteriën in hun darmen hadden, op de slachterij ineens zwaar zijn besmet. Waarschijnlijk speelt daarbij stress een rol. Het ID wil dit verder onderzoeken. Ook wil het instituut verklaren waarom de ene salmonellastam zich veel beter handhaaft dan de andere

Varkens

In het onderzoek naar campylobacter zijn de resultaten vooralsnog teleurstellend. Het ID heeft blootgelegd dat besmettingen blijven plaatsvinden, maar hoe dat gebeurt is nog niet achterhaald. Onderzoeker dr ir Wilma Jacobs: Het onderzoek naar campylobacter is eigenlijk pas begonnen. De bacterie werd pas in de jaren zeventig bekend en pas sinds een paar jaar vindt er onderzoek naar plaats.

Eon ding is zeker. Besmetting van het kuiken vindt niet plaats via de moeder. Pasgeboren kuikens hebben geen campylobacter. Ook vindt er geen besmetting plaats via het drinkwater of via het voer. Voor de rest tasten de onderzoekers in het duister naar de besmettingsroutes en overlevingskansen. Er is bijna geen bedrijf zonder besmette kippen of kuikens. Toch is campylobacter in de omgeving - op laarzen, ongedierte, in het water en op andere dieren - nauwelijks aan te tonen. Het ID nam op tien bedrijven 224 omgevingsmonsters, en daarvan bleken er slechts 22 besmet. De besmette monsters kwamen vooral van varkens. Op diezelfde bedrijven bleek wel de helft van de vleeskuikens besmet met campylobacter. Opvallend was het verschil tussen de bedrijven. Dat varieerde van elf procent besmette vleeskuikens tot tachtig procent. Ook hier konden de onderzoekers geen verklaring voor vinden

Ook al voldoet het kippenvlees in de slachterij aan de doelstellingen van de Productschappen, daarmee is het product in de winkel nog niet schoon. Kip uit het buitenland kan besmet zijn. En ook bij het transport, bij de uitsnijderijen en bij de detailhandel kan besmetting optreden. Hoe vaak dat werkelijk gebeurt, is onduidelijk

Het blijft de vraag of al deze inspanningen om besmetting te verminderen lonend zijn. Beumer: Als je de mensen zou opvoeden tot hygiënisch koken had je al die inspanningen niet nodig. Het zal ook nooit lukken de besmetting helemaal tot nul terug te brengen. Met buitenlandse groenten komt van alles mee. Zo bevatte een tijd terug ijsbergsla uit Engeland shigella, een bacterie die vergelijkbaar is met salmonella. Verschillende mensen werden daar ziek van.


foto Guy Ackermans