Nieuws - 14 november 2002

Verzet

Verzet

"Veerman is een ramp voor de natuur." Ecologiehoogleraar prof. Frank Berendse reageerde afgelopen dinsdag in Trouw samen met de voorzitter van het deskundigenteam van het onderzoekprogramma Overlevingsplan Bos en Natuur Andr? Jansen op de bezuinigingsplannen van de landbouwminister voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Agrarisch natuurbeheer, dat door landbouwminister Veerman naar voren wordt geschoven als oplossing, werkt niet, vinden de wetenschappers. Vergaande maatregelen zijn namelijk moeilijk inpasbaar in en rendabele bedrijfsvoering.

Sinds in 1975 de eerste plannen werden gemaakt is er veel natuur verdwenen in agrarische landschappen. "Een groot deel van de agrarische landschappen is zo sterk verarmd, dat je van dode landschappen moet spreken", schrijven ze. "En de oude boerennatuur kunnen we alleen maar terugkrijgen, wanneer we maatregelen nemen waar boeren moeite mee hebben."

"Toch is er weinig verzet", klagen beide wetenschappers. "Wellicht omdat men zich van vroeger een bloem- en vogelrijk boerenland herinnert met heldere sloten met stekelbaars." Willen we die oude natuur terug dan moet natuur versterkt worden door gebieden aan te kopen om daarmee het dode agrarische landschap weer te laten herleven. | M.W.