Nieuws - 18 januari 2007

Verzet tegen bebouwing landgoed Larenstein

Binnen en buiten hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) bestaat verzet tegen het plan om bedrijven en woningen te bouwen op landgoed Larenstein in Velp. Dat bleek dinsdagavond 16 januari tijdens de behandeling van het plan in de Rhedense gemeenteraad. Onder de bezwaarmakers was een groep studenten die handtekeningen van 283 medestudenten en 60 medewerkers had meegebracht.

267_nieuws.jpg
De raadsleden van de gemeente Rheden, waar Velp onder valt, waren verrast door het protest van binnenuit. ‘Moet ik concluderen dat er geen afstemming is geweest met studenten en medewerkers?’, vroeg een raadslid aan Sytze Jan Roeters, de student Tuin- en landschapsinrichting die het woord voerde. ‘Dat is correct’ antwoordde hij. De wijze waarop het plan tot stand is gekomen was dan ook een belangrijk bezwaar van de studenten en medewerkers.
Roeters zei dat de bezwaarmakers niet tegen ontwikkelingen op het landgoed te zijn, maar vinden dat het huidige plan het karakter en de onderwijsfunctie te veel schaadt. Hij nodigde de raadsleden uit voor een rondleiding en riep hen op om vooral niet in te stemmen met het masterplan.
Martin Jansen, lid van het college van bestuur van VHL, vertelde waarom het masterplan volgens hem wel een goed idee is. Een raadslid dat nogal onder de indruk was van de handtekeningenactie, vroeg Jansen later of hij nog opnieuw in discussie met de docenten en studenten ging. Jansen bleek bereid docenten en studenten bij het vervolgtraject te betrekken.
Ook diverse belangengroepen uitten hun zorgen. Omwonenden vinden dat er weinig van hun inbreng in het masterplan terugkwam, en ook de Stichting Behoud Karakter Velp was cynisch over het interactieve proces. Het eindresultaat stelde hen diep teleur. ‘Wat hier uitkomt is geen landgoed, maar een landfout’, concludeerde de spreker.
Hoewel het slechts een informerende vergadering betrof, voelden de raadsleden Martin Jansen flink aan de tand over de financiële noodzaak van bebouwing. ‘Moeten hiermee ook andere verliesgevende onderdelen van Wageningen UR gedekt worden?’, wilde een raadslid weten. Jansen stelde hem gerust: de hogeschool moet als één van de drie rechtspersonen van Wageningen UR ‘zelf de broek ophouden’.
Toch bestond ook bij anderen twijfel.‘U zegt dat economische dragers nodig zijn, maar ik zie nergens een financiële onderbouwing.’ Volgens Jansen blijkt de noodzaak uit de financiële cijfers van de hogeschool.
De Rhedense gemeenteraad zou op 30 januari met het college van B&W debatteren over Larenstein, maar discussie over een tunnel is dinsdagavond laat uitgelopen op de val van het college. Het is daarom niet duidelijk wanneer er een besluit zal vallen over het landgoed.