Nieuws - 17 juli 2019

Vervroeging hertentamens voorlopig van de baan

tekst:
Luuk Zegers

Het voorstel om de herkansingsperiode van augustus naar juli te vervroegen is met een jaar uitgesteld.

© Marte Hofsteenge

De Raad van Bestuur wil de herkansingsperiode vervroegen om zo een aaneengesloten vakantieperiode mogelijk te maken voor studenten én personeel. Dat zou moeten gebeuren vanaf komend academisch jaar. Maar na een negatief advies van 12 van de 24 opleidingscommissies is het voorstel voorlopig van de baan.

Korte tijdsduur tussen tentamens
De opleidingscommissies hebben zorgen geuit over de korte tijdsduur tussen de tentamens van periode 6 (week 44) en de voorgestelde herkansingsweek (week 46). Ook de vastgestelde datum om cijfers in te leveren (15 augustus) werd niet gezien als een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Ten slotte zou het aantal onterechte herkansingen kunnen toenemen omdat cijfers niet op tijd gepubliceerd worden.

Vanaf september gaat een nieuwe werkgroep kijken naar andere mogelijkheden om het herkansingsbeleid te verbeteren.

Lees meer: