Nieuws - 9 februari 2011

Vertrouwenscrisis VHL - hoe nu verder?

Ook Friese docenten zeggen vertrouwen op in directeur Marks. Wat nu? Vijf scenario's voor VHL.

4-Ellen-Marks.jpg
Volgens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein heeft algemeen directeur Ellen Marks onvoldoende capaciteiten om de organisatie te leiden. Op woensdag 26 januari zegde de raad het vertrouwen in de algemeen directeur op. Aalt Dijkhuizen, de voorzitter van het college van bestuur van Van Hall Larenstein, liet meteen weten dat het CvB Marks steunt. Wat nu?


 
 
1. Ellen Marks stapt op
Maar of dat alle problemen oplost? Vormde de oude hogeschooldirectie een eigenstandig college van bestuur, sinds 2004 is de directie een soort 'middle man' tussen school en de raad van bestuur van Wageningen UR. Zolang medewerkers vinden dat het college geen oog heeft voor de noden van de hogeschool, komt iedere directie in een pijnlijke spagaat terecht.
Marks zelf is geraakt  door de kritiek, maar toont zich in een brief aan de medewerkers strijdlustig: 'Wij kunnen samen VHL klaar maken voor de toekomst.'

2. De medezeggenschap stapt op
Er komen dan nieuwe verkiezingen. Maar een nieuwe raad komt waarschijnlijk dezelfde problemen tegen. Het gros van de docenten in Leeuwarden ziet Marks niet meer zitten, 147 van de 224 personeelsleden heeft een petitie ondertekend die naar Aalt Dijkhuizen is gestuurd. Ook de Velpse vestiging is kritisch, de Wageningse medewerkers zijn verdeeld.

3. Er verandert niets
Formeel kan de medezeggenschap geen consequenties verbinden aan het opzeggen van het vertrouwen. Als ze weigert te overleggen, ziet de medezeggenschap af van haar recht op advies en instemming en gaat het beleid gewoon door. Ook kan ze uitsluitend schriftelijk reageren. Bij verschil van inzicht zal een geschillencommissie duidelijkheid moeten geven. Ideaal is dat natuurlijk niet. Marks en de medezeggenschapsraad raken in een wurggreep verwikkeld die de besluitvorming vertraagt.

4. Leeuwarden gaat alleen verder
De raad van bestuur van Wageningen UR zet een streep door de zwaar bevochten interne fusie van de hogeschool en stoot de meest opstandige VHL-vestiging af. Maar dat zal niet gebeuren. Wageningen UR heeft veel te grote belangen in Friesland, met Wetsus en de Dairy Campus. En de fusie, die is eigenlijk al geschiedenis. Ook voor de medezeggenschapsraad: die stemde er voor de zomer mee in.

5. De medezeggenschap praat voortaan met het CvB
De medezeggenschap praat liever met Rien Komen, de directeur bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit, maar het college van bestuur wil dat het overleg met de hele directie wordt doorgezet. Een alternatief is dat de medezeggenschap voortaan direct zaken doet met het college.