Wetenschap - 1 januari 1970

Vertrouwen is nieuw onderwerp in ketenonderzoek

In het ketenonderzoek verschuift het accent van zakelijke logistiek naar minder tastbare zaken als vertrouwen en macht. Dat werd duidelijk tijdens het zesde internationale congres over de besturing van agroproductieketens dat vorige week in Ede werd gehouden.

Vroeger ging het in onderzoek naar agrarische productieketens vooral om praktische logistiek, zoals het gebruik van dezelfde karretjes door producenten en handelaren of gestandaardiseerde informatie die met het product meereist van producent naar consument. Dr Harry Bremmers, een van de organisatoren van het congres, wil niet zeggen dat onderzoek daarnaar niet meer nodig is, maar veel problemen zijn inmiddels wel opgelost.
Veel minder is nog bekend over de rol die vertrouwen speelt in een efficiënte inrichting van ketens, vertelt Bremmers. De ketenonderzoekers krijgen daarbij te maken met nieuwe disciplines, zoals neo-institutionele economie en sociologie. Een voorbeeld van hoe je vertrouwen kan onderzoeken kwam van Sebastiaan Meijer, die het ‘netchain laboratorium’ presenteerde op het congres. Dat is een simulatiespel waarin spelers uit een werkelijk bestaande keten gesloten enveloppen krijgen die symbool staan voor versproducten. In de enveloppen zit een kaartje waarop de kwaliteit staat, die net als bij een echte partij groente niet zichtbaar is. De afweging die spelers maken is of ze kosten willen maken door de partij te controleren, of er op vertrouwen dat het goed zit.
Het congres dat door de leerstoelgroep bedrijfskunde werd georganiseerd trok tweehonderd deelnemers uit de hele wereld. Het duurde twee dagen en er werden bijna honderd presentaties gehouden over de organisatie van duurzame voedselketens. Landbouwminister Veerman, die het congres opende, benadrukte in zijn toespraak dat het ketenonderzoek zich vooral moet richten op toepassingen in de praktijk. ,,Er is veel theoretisch onderzoek gedaan, nu is het tijd over te gaan op toepassingen. Ik wil geen studies meer zien die gebaseerd zijn op abstracties, maar empirische studies gebaseerd op de praktijk.’’ | J.T.