Nieuws - 14 februari 2013

Vertrouwen in Raad van Bestuur toch niet gedaald

Fout wordt bevestigd door Ernst & Young.

Ons vertrouwen in de raad van bestuur neemt af, zo bleek uit de medewerkermonitor 2012. Ten opzichte van 2010 was het percentage dat vertrouwen heeft in de leiding, afgenomen van 50 naar 45 procent. Vorige week liet het bestuur echter op intranet weten dat in de enquêteresultaten een fout zat, het vertrouwen zou juist zijn tóegenomen. Dat roept uiteraard vragen op.
Wat is er dan mis gegaan?
Dat zou het volgende zijn: in 2010 had 40 procent wél vertrouwen in de raad van bestuur, nog eens 40 procent had géén vertrouwen en 20 procent had geen mening. Door een fout is de categorie 'geen mening' komen te vervallen en werden de stemmen verdeeld over de andere twee categorieën. Daardoor leek het alsof het vertrouwen was gedaald van 50 naar 45 procent, terwijl het feitelijk was gestegen van 40 naar 45 procent.
Wie heeft de fout onderzocht?
In eerste instantie de onderzoekster zelf. Astrid Hendriksen is als externe medewerker aan Wageningen UR verbonden.
Hmm, de slager die zijn eigen vlees keurt?
Het bestuur besefte dat ze de schijn tegen zich had en liet daarom Ernst & Young Accountants alle datasets en de rapportage controleren. Die bevestigt de fout en concludeert dat de andere percentages wel kloppen.
Hoe is de fout eigenlijk ontdekt?
Daarbij speelt Resource een rol. De redactie wilde een interview met Aalt Dijkhuizen over het afgenomen vertrouwen. In de voorbereiding vroeg Dijkhuizen om de langjarige trend in kaart te brengen, daarbij kwam Astrid Hendriksen de fout op het spoor.
Moeten we dit verhaal geloven?
Het lijkt plausibel. In elk geval is de centrale medezeggenschap overtuigd. Voorzitter Cees van Dijk zegt desgevraagd: 'Er is een fout gemaakt, dat kan gebeuren, maar ik ben blij dat het op een nette wijze hersteld is. Voor het bestuur  was het natuurlijk op eieren lopen om dit netjes af te handelen. En uiteindelijk is het een goed signaal dat het vertrouwen is toegenomen.'