Nieuws - 1 januari 1970

Vertraging kan duizenden euro’s kosten

Studenten die meer dan twee jaar studievertraging oplopen moeten vanaf 2010 tussen de acht- en vijftienduizend euro collegegeld betalen. Tenminste, als het aan sommige universiteiten ligt.

De Technische Universiteit Eindhoven wil 8150 euro per jaar gaan rekenen. Dat meldde de Volkskrant afgelopen zaterdag. Ook de Universiteit van Amsterdam heeft plannen in die richting en wijst op de collegegelden voor niet-bekostigde masters: die liggen tussen de negenduizend en vijftienduizend euro. Wageningen heeft nog geen plannen voor een extra hoog collegegeld voor langzame studenten.
In het nieuwe leerrechtenstelsel dat staatssecretaris Rutte in 2007 wil invoeren, mogen studenten twee jaar studievertraging oplopen. Ze betalen dan gewoon het wettelijke collegegeld van 1500 euro per jaar. Daarna mogen de onderwijsinstellingen het collegegeld verhogen tot maximaal drieduizend euro. Maar in 2010 kan die situatie veranderen. Het stelsel wordt dan geëvalueerd en het parlement zal vervolgens besluiten of de instellingen ‘marktconform’ collegegeld mogen vragen.
‘We willen aan de langzame studenten hetzelfde bedrag vragen dat we studenten van buiten de Europese Unie in rekening brengen’, zegt Peter van Dam, voorlichter TU Eindhoven. ‘De feitelijke kostprijs is nog hoger, ergens tussen de twaalf- en dertienduizend euro.’
Volgens de studentenbond LSVb ligt de kostprijs veel lager dan de universiteiten zeggen. ‘In dat stadium van de opleiding volgt een student nauwelijks meer onderwijs. Hij schrijft voornamelijk aan zijn scriptie. De begeleiding en beoordeling daarvan kost geen negenduizend euro.’
Evelien van Roemburg, voorzitter van het ISO, denkt dat veel studenten door het hoge collegegeld alsnog met hun studie zullen stoppen: ‘Vorig jaar vroegen we studenten in een enquête wat ze zouden doen als ze vijfduizend euro collegegeld moesten betalen. Eén op de vijf zou afhaken. Kun je nagaan wat er gebeurt als ze negenduizend euro moeten neertellen.’/ HOP