Nieuws - 23 mei 2011

Verspilling kunstmest kost China 52 miljoen ton graan

Als China de beschikbare kunstmest beter verdeelt over haar provincies, levert dat 52 miljoen ton graan meer op. Daarmee kan China de groeiende vraag naar voedsel en veevoer in eigen land opvangen.

kaf_van_koren_scheiden.jpg
Dat blijkt uit een studie van Xiaobin Wang van de Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) en de Wageningse agrotechnoloog Willem Hoogmoed in het Journal of the Science of Food and Agriculture van deze maand.
In het rijke oosten van China strooien de akkerbouwers meer dan 180 kilo stikstof per hectare op hun land. De overtollige stikstof wordt niet opgenomen door de gewassen, maar vervuilt het grondwater en de lucht. In het armere westen van China ligt het stikstofgebruik onder de 100 of zelfs 50 kilo per hectare per jaar. Als de oostelijke provincies het kunstmestgebruik beperken tot 180 kilo per jaar, kan het restant – 1,2 miljoen ton stikstof - naar de armere landbouwgebieden. Dat levert daar een extra graanproductie op van 52 miljoen ton, rekent Wang uit.
Dat scheelt een slok op een borrel op de internationale graanmarkt. Ter vergelijking: China produceert nu zo’n 500 miljoen ton graan per jaar, de Europese Unie zo’n 130 miljoen ton. Het inefficiënte gebruik van stikstof is een van de belangrijkste limiterende factoren in de Chinese voedselvoorziening, schrijft Wang.
De Chinese Academy adviseert het landbouwministerie in Beijing en haar conclusies worden inmiddels gedeeld door de beleidsmakers, zegt Hoogmoed. Maar daarmee is de herverdeling van kunstmest nog geen praktijk. De afstand tussen de hoofdstad en het platteland van China is groot en elke provincie heeft zijn eigen beleid en kunstmestfabrieken.