Nieuws - 1 januari 1970

Versnippering landschap drijft boomklevers naar slechte nesten

Versnippering landschap drijft boomklevers naar slechte nesten

Versnippering landschap drijft boomklevers naar slechte nesten

Boomklevers hebben een voorkeur voor dikke eiken en beuken als nestplaats. Versnippering van hun leefgebied zorgt er echter voor dat ze regelmatig dunne eiken en beuken als nestplaats kiezen, ook al zijn er betere voorhanden. Dit ontdekte ir Frank van Langevelde, die op 9 april hoopt te promoveren bij de leerstoelgroep Landgebruiksplanning

De boomklevers raken bij versnippering het overzicht kwijt over het totale leefgebied, verklaart Van Langevelde. Daardoor hebben ze niet in de gaten dat er ergens nog betere nestplaatsen vrij zijn.

Van Langevelde vergeleek boomklevers in twee gebieden met aaneengesloten bos met boomklevers in drie door gevarieerd landgebruik versnipperde leefgebieden. Door die vergelijking ontdekte hij ook dat de boomklevers in versnipperde gebieden minder nakomelingen kregen, doordat ze broeden in territoria van mindere kwaliteit

Kennis over versnippering is nodig voor een goede inrichting van de groene ruimte., stelt Van Langevelde. Die kennis ontbreekt nog te vaak in de planningspraktijk.

Van de bosvogels zijn boomklevers het gevoeligst voor versnippering van hun leefgebied. Daarom zijn ze een goede indicatorsoort. Is de versnippering in een gebied dusdanig dat de boomklever er geen schade van ondervindt, stelt de promovendus, dan hebben andere bosvogels daar ook geen last van. E.R