Nieuws - 22 november 2001

Verschil

Verschil

"Kracht door verscheidenheid. Juist de verschillen tussen DLO en universiteit maken dat de samenwerking meerwaarde heeft, omdat we elkaar aanvullen." Zo verwoordt dr Arjen Wals de rode draad van een rondetafelgesprek dat medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut en het departement Maatschappijwetenschappen op uitnodiging van het Wb voerden. Rond rijsttafel en biertjes geschaard, poogden de onderzoekers praktische suggesties aan de hand te doen om de kenniseenheid Maatschappij meer handen en voeten te geven.

Problemen zijn de grote afstand tussen Den Haag en Wageningen, andere financi?le prikkels en bestuurders die nog te weinig slagvaardig zijn. De directie van de kenniseenheid moet volgens de onderzoekers samenwerking niet proberen af te dwingen, maar wel meer stimuleren waar mensen dat zelf al doen.

Een gezamenlijk etentje en de tijd om aan elkaar uit te leggen wat je doet, bleek de toenadering in ieder geval goed te doen. | J.T.

Zie pagina 11