Nieuws - 8 februari 2011

Verschil hbo- en academische titel verdwijnt

Net als de commissie-Veerman wil staatssecretaris Zijlstra dat hbo’ers straks dezelfde bachelor- en mastertitel mogen voeren als academici.

Afgestudeerden van hogescholen zijn nu bachelor, die van universiteiten zijn nu ‘bachelor of ‘arts’ of ‘bachelor of science’. Ook bij masterdiploma’s geldt dit onderscheid. Zijlstra wil nu van dat onderscheid af om verwarring in het buitenland te voorkomen.
 
Hogescholen mogen zichzelf echter geen university noemen in het buitenland, maar university of applied science. Het Nederlandse systeem gaat daarmee meer op buitenlandse systemen lijken waar de status van een diploma vooral wordt bepaald door de instelling waar iemand heeft gestudeerd.
 
Dat het onderscheid in titulatuur verdwijnt, komt niet als een verrassing. In het regeerakkoord schreef het kabinet het rapport Veerman te zullen uitvoeren. De grootste hobbel in de titulatuurkwestie was toen al gladgestreken. Bij de presentatie van het rapport, vorig jaar april, stemden de universiteiten na jarenlang gesteggel ook in met het opheffen van het verschil in graad.