Student - 15 januari 2015

Verplichte taalcursus voor internationale student?

5

Internationale studenten moeten gestimuleerd worden om in Nederland te blijven en een verplichte cursus Nederlands helpt daarbij, vindt VVD Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg. Minister Bussemakers vraagt zich af of die verplichting niet afschrikt. Moet een taalcursus Nederlands verplicht worden voor buitenlandse studenten?

Pieter Duisenberg - Tweede Kamerlid (VVD)

Pieter Duisenberg

‘Bestuurders denken al gauw dat een verplichte taalcursus studenten afschrikt, maar internationale student hebben juist vaak spijt dat ze niet meer gedaan hebben om de taal machtig te worden. Dat is jammer. Ik wil zoveel mogelijk internationalisering van het onderwijs. Maar zowel voor Nederland als voor de buitenlandse

studenten is het win-win als zij een basiscursus Nederlands doen. Nu gebeurt het niet of is het te vrijblijvend. Twaalf weken, drie uur per week zou al voldoende

zijn. Daarmee vergroot je de kans dat studenten na hun studie hier blijven werken. Nu verlaten de meeste studenten Nederland weer na de studie. We hebben buitenlands talent hard nodig. Wat helpt dan? Excellente internationale opleidingen en een verlengde visumregeling en werk te zoeken. En de belangrijkste blijffactor na de studie: een basis Nederlands. Iets minder vrijblijvend dan nu graag. Te veel gevraagd? Nederland investeert in iedere student. Schrikt het af? Onzin. Het is een eenvoudige win-win.’

 

Hetty van der Stoep - Studieadviseur MSc Landscape Architecture and Planning

Hetty van der Stoep

‘De onderbouwing van Duisenbergs voorstel roept vragen op. Waarop baseert hij zijn uitspraak dat studenten niet blijven omdat ze door werkgevers vanwege de taal niet aangenomen worden? Is dat onderzocht? De groei van de WUR is voor een belangrijk deel te danken aan buitenlandse studenten. In onze opleiding ambieert een deel van de buitenlandse studenten een betere baan in het thuisland of een wetenschappelijke carrière. Daarvoor hebben ze geen Nederlands nodig. De kenniseconomie drijft niet op de Nederlandse taal. Laten we liever goed investeren in de kwaliteit van de Engelse communicatievaardigheden van internationale studenten en hen daarnaast de mogelijkheid bieden een Nederlandse cursus te doen. Dat lijkt me een liberale gedachte die de VVD beter past dan zo’n betuttelend voorstel.’

 

Mohammed Mohandis - Tweede Kamerlid (PvdA)

Mohammed Mohandis

‘Om een populaire bestemming te blijven voor internationaal (top)talent is een dergelijke taalcursus totaal overbodig. In de academische wereld is Engels immers steeds meer de voertaal, net als de taal van de meeste lesstof en hoorcolleges in de masterfase. Het plan van Pieter is niet van deze tijd en gaat voorbij aan een wetenschappelijke wereld die globaliseert en waarin de lingua franca Engels is. Natuurlijk willen we dat studenten zich na afloop van hun opleiding hier vestigen maar een verplichte taalcursus bereikt het tegendeel. Het schrikt studenten af, waardoor ze minder snel zullen kiezen om in Nederland te gaan studeren. Gelukkig reageerde de minister kritisch op het plan, wij delen haar opvatting en achten een dergelijke taalcursus voor buitenlandse studenten aan

universiteiten niet wenselijk.’

 

Sylvia van der Weerden - Hoofd Wageningen in’to Languages

Sylvia van der Weerden

‘Wageningen in’to Languages staat helemaal achter het idee dat alle buitenlandse studenten een cursus Nederlands volgen, gecombineerd met interculturele vaardigheden. Om in Nederland aansluiting te vinden en wellicht op termijn hier te blijven, is het van groot belang dat ze de Nederlandse taal enigszins beheersen en de cultuur begrijpen. Ze zullen positiever terugkijken op hun tijd in Wageningen als ze beter hebben kunnen integreren. Je

voelt je dan meer welkom. In korte tijd kun je veel bereiken. We adviseren minimaal twee tot drie cursussen te volgen om een basisniveau te verwerven waarmee je je hier aardig kunt redden. Met een enkele cursus is het rendement laag maar dan zijn in ieder geval wel enkele culturele elementen aan bod geweest.  Verplichting is een groot woord. Wageningen UR stimuleert studenten om een taalcursus te volgen en vraagt daar een relatief kleine vergoeding voor.’

 

René Hoogendam - Studieadviseur Moleculaire levenswetenschappen

René Hoogendam

‘Het is zinvol voor dit onderwerp een onderscheid aan te brengen tussen bachelor- en masteronderwijs. Voor masterstudenten ben ik gauw klaar: een verplichte cursus Nederlands voor de masterstudenten druist in tegen het internationale karakter van WU. Zo’n cursus zou buitenlandse studenten afschrikken hier een masteropleiding te komen doen. Maar voor de bachelor ligt dat anders. Omdat een deel van de opleiding in het Nederlands is, geldt de beheersing van die taal als een belangrijk criterium. Sommige Duitse studenten moeten een taalcursus Nederlands volgen voordat ze worden toegelaten. In de bachelorfase is een taalcursus dus al verplicht bij WU. Dat mag wat mij betreft zo blijven. Ik denk niet dat de buitenlandse instroom sterk gaat toenemen als we ons BSc onderwijs in het Engels gaan geven. De stof die eerstejaars moeten verwerken is vaak al lastig genoeg en die moet je niet onnodig moeilijker maken.’

Re:acties 5

 • Mark Reijerman

  Resource asks you to write a piece for their journal. You finally agree, read about the subject ask peoples opinions and they don't even post you on the website.
  Well since it's written with help of friends:

  “Gorgias argued that language could represent neither the objective experience nor human experience, and that communication and truth were therefore impossible” #wikipediasoitslegit. Zelf gebruik ik taal om de maatschappij te erkennen en voor mijzelf te bevestigen dat ik er deel van uit maak. Als je in Nederland geen Nederlands spreekt sluit je je af voor communicatie uit kranten, nieuws en de ‘gewone Nederlander’. Maar, wees eerlijk, welke student doet dat niet? Bij studeren gaat het om jouw interesses, wat jij ervaart, wat jij leert, laat dat alsjeblieft ook je eigen keuze blijven.

  Maar als Duisenberg, vanwege financiële belangen, toch wil dat er meer buitenlandse studenten de Nederlandse taal leren, dan zijn er wellicht ook nog andere middelen mogelijk. Je zou bijvoorbeeld buitenlandse studenten gelijke prijzen kunnen laten betalen als Nederlandse studenten, nu zou ik voor een Nederlandse taal cursus €90,- betalen. Een Russische vriend, die ook in Wageningen studeert, maar bij zijn eigen universiteit staat ingeschreven zou €450,- moeten betalen.

  Reageer
 • Anja

  Internationale studenten komen naar Wageningen voor hun studie. Dat ze daarmee ook in Nederland komen te wonen, is een logisch gevolg, maar geen keuze. Trouwens, er zijn beursprogramma's die eisen dat de student na het behalen van het diploma weer teruggaat naar het eigen land. Keuze bieden voor taalcursus is prima, maar met verplicht stellen sla je de plank mis. Hoezo minder regels?

  Reageer
 • Bastiaan Meerburg (vice-fractievoorzitter en Statenlid VVD Gelderland)

  Ik denk dat het waardevol is als buitenlandse studenten aan hogescholen en universiteiten tijdens hun verblijf in ons land Nederlands leren. Dat is ook het doel van VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg: hij wil proberen zoveel mogelijk hoogopgeleide mensen na de studie in ons land te houden, zodat wij ook de vruchten van hen kunnen plukken. Dat Nederlands daarbij helpt, is zeker. Ik ken van mijn studie vroeger een aantal prima buitenlandse studenten, die inmiddels volledig geïntegreerd zijn in onze samenleving en ik vind dat fantastisch. Maar ik denk dat het beter is om het aan te moedigen, dan het te verplichten. Verplichten werkt waarschijnlijk niet doordat men eerder zal kiezen voor een universiteit in een ander land. Ik zou dat zelf als buitenlandse student ook doen, denk ik, omdat ook ik niet zo van dwang houd.

  Reageer
 • Fiona

  De VVD van tegenwoordig alles behalve liberaal. Ik stel voor dat we alle internationale studenten verplicht uitleggen dat vrijheid in Nederland betekent verplicht allerlei dingen doen omdat politici daarmee een verplichte vraag creëren voor de producten die hun vriendjes in het bedrijfsleven verkopen. Vrije markt in Nederland is gedwongen winkelnering en hoge salarissen en weinig belasting voor de leveranciers van die anders niet verkoopbare producten.

  Reageer
 • De Griek

  International students should focus on speaking proper English (actually most Dutch as well...) , so to learn Dutch at the same time is very confusing and useless.

  Reageer

Re:ageer