Nieuws - 1 januari 1970

Verlies van 472 miljoen door landbouwbeleid

Het inkomensverlies in de Nederlandse economie kan als gevolg van het Nederlandse mest- en nutriëntenbeleid binnen enkele jaren oplopen tot 472 miljoen euro in vergelijking tot 1996. Landbouweconoom dr John Helming concludeert dit aan de hand van een computermodel waarmee de economische en milieueffecten van het landbouwbeleid worden berekend. Zijn model houdt rekening met ondermeer grond- en quotamarkten, mestmarkten en technologieveranderingen.

Het mest- en nutriƫntenbeleid treft met name de intensieve melkveebedrijven in de zandgebieden, zegt Helming. In het minst positieve scenario daalt het inkomen van alle melkveehouders in de zandgebieden met gemiddeld dertien procent ten opzichte van 1996. Dit komt door hogere kosten in dit gebied voor afzet van mest, scherpere normen voor mineralenoverschotten en doordat de productie van melk gedeeltelijk zal verschuiven naar andere gebieden in Nederland.
Het aantal boeren neemt hierdoor verder af en de relatief grote bedrijven blijven over, verklaart Helming. Tegenover de effecten op het inkomen staat wel een verdere daling van het stikstofoverschot in de landbouw. / HB

John Helming promoveerde op 11 februari bij hoogleraar agrarische economie en plattelandsbeleid prof. Arie Oskam.