Nieuws - 14 juni 2017

Verlengd rooster versoepeld en jaar uitgesteld

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur wil tegemoetkomen aan de bezwaren van de Student Staff Council tegen het verlengde lesrooster. Het bestuur wil invoering een jaar uitstellen, docenten extra ondersteunen en extra onderwijsondersteunend personeel aannemen. Vanmiddag besluit de Student Staff Council of ze onder deze voorwaarden alsnog met invoering instemt.

©Guy Ackermans

De raad van bestuur zegt een onafhankelijk onderzoek toe naar de vraag of het extended daytime schedule daadwerkelijk de studentengroei kan opvangen die het bestuur voorziet. Ook is het bestuur bereid om de invoering van het nieuwe rooster te verschuiven naar september 2018. Als gevolg van dit uitstel moet WUR extra investeren in onderwijsruimten op de Dreijen, schrijft de raad van bestuur in een brief aan de Student Staff Council.

Ondersteuning
Bovendien biedt het bestuur alle Wageningse docenten ondersteuning aan bij de aanpassing van hun vakken. Die aanpassing is nodig omdat de lesuren in het nieuwe rooster worden ingekort van 45 naar 40 minuten. Op die manier wil het bestuur ervoor zorgdragen dat de onderwijskwaliteit niet achteruit gaat door het nieuwe lesrooster.

Gebroken diensten
Ook zegt het bestuur extra onderwijsondersteunend personeel toe. Gebroken diensten kunnen niet volledig worden uitgesloten, maar het bestuur wil deze zoveel mogelijk voorkomen en verwijst voor de uitwerking daarvan naar het overleg van het Facilitair Bedrijf met de medezeggenschapsraad.

Lunchpauze
Verder herhaalt het bestuur in de brief de toezegging dat ze wekelijks één grote lunchpauze per opleiding kan realiseren in het nieuwe lesrooster en dat 80 procent van de studenten wekelijks twee lange lunchpauzes krijgt. Het bestuur wil echter niet twee lange pauzes per week voor alle studenten toezeggen, omdat dat te weinig onderwijsruimte oplevert ten opzichte van de huidige situatie.

Twaalfde uur
Ook zegt het bestuur toe dat studenten maar maximaal twee keer per week les krijgen tot zeven uur ’s avonds. Het bestuur gaat het elfde en twaalfde lesuur echter niet opnemen op video, zodat studenten deze op een ander moment kunnen volgen. Dat is te duur en bovendien is dit gangbaar onderwijs, oordeelt het bestuur. Dat neemt niet weg dat het bestuur voorstander is van het opnemen en online beschikbaar maken van alle colleges. Tot slot stemt het bestuur in met een evaluatie van het extended daytime schedule na twee jaar.

Council
Twee weken geleden wees de Student Staff Council de invoering van het verlengde onderwijsrooster per september 2017 af. Daarbij somde ze een lijst van acht voorwaarden op waaraan de invoering van het nieuwe lesrooster zou moeten voldoen. Daar geeft het bestuur in de brief antwoord op. Nu is de Student Staff Council weer aan zet. Die vergadert woensdagmiddag 14 juni en moet dan bepalen of invoering per september 2018 onder deze voorwaarden kan doorgaan.

lees ook