Nieuws - 1 januari 1970

Verklieking

Verklieking

Verklieking

In een recente column maakt Kees de Hoog zich zorgen over de verklieking hier ter plaatse. Kliekvorming wordt versterkt door de bestaande organisatiestructuur en handelwijze. Men wil internationale hotemetoten naar Wageningen halen zolang ze het zelf grotendeels financieren (sabbaticals)

Tegelijkertijd wordt de meeste buitenlandse hoogleraren het werken in Wageningen moeilijk tot onmogelijk gemaakt in de huidige reorganisatie. Hun positie is volgens het bestuur niet afhankelijk van de kwaliteit van hun werk. Als het daar niet afhankelijk van is, dan moet er een andere oorzaak zijn dat juist deze posities zo onder druk staan. Niet de inhoud maar de inbedding lijkt hier een rol te spelen. Veel buitenstaanders hebben het moeilijk om in de Wageningse machtskliekjes te opereren en de zogenaamde strategische keuzes te beïnvloeden

Deze verklieking wordt nog eens versterkt door het aantal recente hoogleraarbenoemingen waarbij de nieuwe hoogleraren steeds afkomstig waren van DLO. Men hoeft niet aan de kwaliteit van deze wetenschappers te twijfelen om toch vast te kunnen stellen dat er een structurele stroom vanuit DLO naar hoogleraarposities is. Wordt er niet meer internationaal geadverteerd? Zijn DLO-medewerkers academisch zo veel beter dan hetgeen er aan talent in de rest van Nederland aan de universiteiten wordt opgekweekt? Of gaat het hier niet zozeer om kwaliteit maar om het schuiven met posities? Past dit in het beleid van het huidige bestuur om extern getoetste kwaliteit niet van doorslaggevend belang te vinden om posities op te vullen maar in plaats daarvan enkel strategisch te denken?

De zorg van De Hoog over verklieking lijkt dus terecht. Alleen is het cruciale probleem momenteel niet dat jonge afgestudeerden in hun eigen food valley blijven hangen, zoals De Hoog suggereert. De meesten hebben geen keus en moeten elke geboden kans pakken als ze academisch werk willen verrichten. Velen willen dolgraag naar een andere universiteit en zullen dat ook doen indien ze de mogelijkheid krijgen. Het probleem zit hem in de top van de piramide. Daar zit de dynamiek van de verklieking. Indien men dit tegen wil gaan kan men besluiten tot een stop op food valley-benoemingen van hoogleraren. Geen reorganisaties meer op basis van zogenaamde strategische keuzes maar op basis van academische toetsing en democratische besluitvorming

Als het bestuur aangeeft dat het een dergelijke toetsing en vergelijking van hoogleraren en academische groepen niet kan uitvoeren, en daar zit wat in, dan zal externe academische beoordeling een beslissende rol moeten spelen. Strategische agribusiness, partijpolitieke of managementkeuzes horen niet op een universiteit thuis