Nieuws - 1 januari 1970

Verklaring van Wageningen over de varkenshouderij

Verklaring van Wageningen over de varkenshouderij

Verklaring van Wageningen over de varkenshouderij

Wetenschappers van Wageningen UR komen op 15 januari met de Verklaring van Wageningen over de Nederlandse varkenshouderij. Een Denktank Varkenshouderij heeft zich op verzoek van het ministerie van LNV over de varkensproblematiek en de toekomst van de varkenshouderij gebogen. Volgens het vakblad De Boerderij, dat al beslag wist te leggen op het rapport, nemen de wetenschappers geen blad voor hun mond. Ze leggen de vinger op veel halfware vertelsels die een beletsel blijken voor vernieuwing

Zo noemt de denktank het een mythe dat varkensrechten, gesloten mineralensystemen en grondgebondenheid per definitie beter zouden zijn voor milieu en dierenwelzijn. Ook geloven ze niet dat het imago van de varkenshouderij hersteld kan worden door burgers de stallen te laten zien. Integendeel, ze zouden ervan schrikken

Het rapport, Mythen en sagen rond de varkenshouderij, wordt tijdens een persbijeenkomst voorgelegd aan 21 varkenshouders. Zij kunnen desgewenst hun handtekening onder het stuk zetten

Het initiatief voor de Verklaring van Wageningen past in het streven van Wageningen UR om zich meer in het politieke debat te begeven. M.H