Student - 30 april 2015

Verkiezingen studentenraad: VeSte

tekst:
Linda van der Nat,Koen Guiking
1

Tussen 18 en 22 mei zijn er studentenraadsverkiezingen. Nick van Nispen, masterstudent Economie & beleid, is tijdens de komende studentenraadsverkiezingen lijsttrekker voor VeSte. Resource stelde hem vier vragen.

Wat zijn voor VeSte de belangrijkste thema’s?

Wageningen staat bekend om de hoge kwaliteit van onderwijs, internationale karakter en een actief studentenleven met vele verenigingen. Dat wil VeSte behouden en verbeteren. Wij vinden dat de academische vorming meer is dan enkel colleges volgen. De beschikbare activiteiten buiten de studie zijn minstens zo belangrijk. Naast onze klassieke thema’s richten we ons op de komst van een nieuwe rector magnificus en blijven we kijken naar praktische verbeteringen zoals silent rooms, meer werkplekken en betere begeleiding tijdens practica.

Wat wordt jouw belangrijkste wapenfeit in 2015/2016?

Ondanks dat de bètastudies leidend zijn voor de universiteit verdienen de gammastudies meer aandacht. Daar wil ik me hard voor maken, te beginnen met meer inspraak op de begroting. Maar ook praktisch, zoals meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies. Bovendien liggen er mooie kansen om colleges te verbeteren met behulp van ICT. Naast de reeds opgestarte MOOCS (Massive Open Online Course) zijn er meer opties die relevant voor vandaag zijn. Daar wil ik ook aandacht aan besteden.

Wat is je persoonlijke drijfveer om een jaar bij de Studentenraad te gaan?

De universiteit en studentenonderwerpen zijn twee zaken die mijn interesse hebben. Door de jaren heen kom je in situaties waarvan je denkt: ‘Dat kan beter!’ of ‘Dit is goed en moeten ze behouden’. Met VeSte heb ik de optie om het heeft in eigen hand te nemen en samen met de andere kandidaten de belangen van studenten te behartigen.

Ben je tevreden over de hoe de medezeggenschap bij Wageningen UR geregeld is?

Alle studenten hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit, zowel op universitair als facultair niveau. Dankzij de kleinschaligheid van de universiteit zijn de studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap. Bovendien zorgt de redelijk goede verhouding met de raad van bestuur voor een goede basis voor de studenten om mee te kunnen praten over de studentenpolitiek, helemaal in vergelijking met andere steden. Er is ruimte voor verbetering, VeSte is bijvoorbeeld bezig om meer inspraak te krijgen op de begroting. Maar het resultaat is er naar mijn mening ook. De RvB laat zich adviseren door een veelvoud aan werkgroepen en tegenwoordig zit er minstens één student in een werkgroep. Zo hebben studenten voor en na de besluitvorming meer inspraak.

 

Voorafgaand aan de verkiezingen interviewt Resource de lijsttrekkers van de drie deelnemende partijen. Lees ook de interviews met Anne Walther van S&I en Wiard Ligterink van CSF.

Re:acties 1

 • Douwe van der Leest

  Beste Nick,

  Als antwoord op de vraag 'Wat wordt jouw belangrijkste wapenfeit in 2015/2016?' schrijf je dat je wilt beginnen met meer inspraak op de begroting te creëren voor de gammastudies, meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies. Wat zijn hierin tot nu toe je vorderingen? Hebben jullie al concrete doelen behaald of is het intitiatief gesneuveld bij de uitvoering?

  Verder schrijf je dat er mogelijkheden zijn de colleges te verbeteren met behulp van ICT. Heb je hiervoor concrete ideën in gedachten? Misschien dat ik niet heel creatief ben, maar het enigste wat mij zo gauw te binnenschiet is het gebruik van stemkastjes zoals vakken al Mens en Dierkunde voor biologen al doen en eventueel overstappen op Prezi, in plaats van PowerPoint.

  Ook heb je het over MOOCS en dat er meer opties zijn die relevant zijn voor vandaag. Zou je hiervan voorbeelden kunnen geven en concrete stappen kunnen opnoemen die jullie op dit gebied ondernomen hebben?

  Wat me trouwens op is gevallen is dat je zegt dat 'de studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap [zijn]'. Bedoel je hiermee dat studenten weten dat ze kunnen stemmen voor de studentenraad en eventueel een Evasys enquête in kunnen vullen, of organiseren jullie ook activiteiten waarin deze medezeggenschap centraal staat? Ik doel hiermee deels op het feit dat zowel Anne Walther van S&I als Wiard Ligterink van CSF in hun interview hebben aangegeven dat er volgens hen juist een tekort is aan medezeggenschap binnen de WUR. Zo te lezen denk jij daar anders over, kan je verklaren waardoor zowel S&I, CSF en -gezien de recente ontwikkelingen- ook de Nieuwe Universiteit het hier niet mee eens lijken te zijn?

  Reageer
  • Nick van Nispen

   Beste Douwe,

   Bedankt voor je reactie. Om te beginnen met de inspraak op de begroting. Er is een discussie gaande over de mate waarin de studentenraad instemming heeft op de hoofdlijnen van het budget. De discussie over inspraak bij de gammastudies is hier een onderdeel van, op het moment dat we in een verder stadium komen dan kan ik me hier sterk voor gaan maken. Er is nog geen concreet idee om meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies te realiseren. Dit puur wegens een gebrek aan tijd, in januari is hier meer tijd voor. Wordt vervolgd!

   Het lijkt mij op verschillende manieren mogelijk om colleges te verbeteren met behulp van ICT; MOOCS (Massive Open Online Courses), WURtv en het plaatsen van onlinemodules bieden mooie kansen. Denk bijvoorbeeld aan modules die een practicum uitleggen. Hierdoor kunnen studenten zichzelf voorbereiden en hoeft er minder tijd besteed te worden aan plenaire uitleg. Bovendien wil ik de verbeteringen met behulp van ICT breder trekken: het verbeteren van educatie. Denk aan een beter uitgewerkt Citrix / virtuele leeromgeving. Binnen de ICT zijn er talloze mogelijkheden, op dit moment zitten we in de oriënterende fase. Als je zelf nog met goede ideeën zit dan ben je uiteraard altijd welkom om mee te denken.

   Dat studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap zijn, is vooral gebaseerd op de stemmingspercentage (34%) vergeleken met andere universiteiten. In dat opzicht scoren we goed als universiteit. De aanloop naar de verkiezingsweek zal dit jaar iets anders lopen, dit als doel om bewustwording van medezeggenschap en stemmen te vergroten.

   Met vriendelijke groet,
   Nick van Nispen


Re:ageer