Nieuws - 1 mei 2015

Verkiezingen studentenraad: CSF

tekst:
Linda van der Nat,Koen Guiking

Tussen 18 en 22 mei zijn er studentenraadsverkiezingen. Wiard Ligterink, masterstudent Landschapsarchitectuur en ruimte planning, is tijdens de komende studentenraadsverkiezingen lijsttrekker voor de Christelijke Studentenfractie (CSF). Resource stelde hem vier vragen.

Wat zijn voor CSF de belangrijkste thema’s?

Wij zien de universiteit als een platform waar mensen met verschillende meningen en perspectieven samenkomen. Gelijkheid  staat bij ons hoog in het vaandel. Een student die moeilijkheden ondervindt, moet evenveel steun krijgen als een student die het makkelijk afgaat. We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om in zijn studententijd een wereldbeeld te ontwikkelen waarin relaties tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving centraal staan. Voornamelijk het respecteren van andermans meningen en perspectieven en de gelijkheid van iedereen zijn de belangrijkste redenen om op ons te stemmen.

Wat wordt jouw belangrijkste wapenfeit in 2015/2016?

Wij vinden het heel belangrijk dat studenten die eenzaam zijn of die problemen ondervinden in hun studententijd gesteund en geholpen worden. Het zou mooi zijn als we studenten kunnen helpen die die moeilijkheden ervaren, of, als ze dat willen, hen meer te betrekken bij het studentenleven.

Wat is je persoonlijke drijfveer om een jaar bij de studentenraad te gaan?

Ik ben net klaar met een bestuursjaar bij VGSW (Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen –red.) en ik vind het zeer interessant om me te verdiepen in beleid en mee te denken over het beleid van de universiteit. De universiteit verbeteren staat daarbij voorop. Daarom was ik al betrokken bij de opstart van CSF in 2014. Mijn persoonlijke leerdoel is om het Engels steeds beter onder de knie te krijgen. Voornamelijk met schrijven kan mijn Engels wel wat beter.

Ben je tevreden over de hoe de medezeggenschap bij Wageningen UR geregeld is?

Ik denk dat we binnen de Wageningen Universiteit niet mogen klagen over de macht die de studentenraad heeft. Toch zou de informatie over beleid en financiën wel wat toegankelijker kunnen zijn voor een 'normale' student.


Voorafgaand aan de studentenraadsverkiezingen interviewt Resource de lijsttrekkers van de drie deelnemende partijen. Lees ook de interviews met Nick van Nispen van VeSte en Anne Walther van S & I.