Nieuws - 1 januari 1970

Verkiezing van de Grootste Wageninger aller tijden

Wie is de grootste Wageninger aller tijden? Wb roept alle lezers op kandidaten te stellen voor de titel 'Grootste Wageninger'. Is het onze enige Nobelprijskandidaat prof Gerrit Grijns? Of prof Gatze Lettinga? Prof Cees (C.T.) de Wit? Dr Sikke Smeding? Prof Louise Fresco? Prof Rommert Politiek? Cees Veerman? Of wordt het een hele andere kandidaat? U mag het zeggen!

Toegegeven, origineel zijn we niet. De BBC bracht ons op het idee. De Britten kozen voor Churchill. Dat maakte ons nieuwsgierig naar de 'Wageninger' die bij een verkiezing het maaiveld zou ontstijgen en eeuwige roem oogsten. Iedereen die voor Wageningen UR of een van haar rechtsvoorgangers heeft gewerkt of er een graad heeft behaald, kan worden genomineerd. De kandidaten moeten een toonaangevende rol spelen of hebben gespeeld in de wetenschap of de maatschappij. Zulke Wageningers zijn er zonder twijfel.
'Je komt ze ook overal tegen!', is een veelgehoorde klacht. Onder Wageningse alumni bevinden zich veel mensen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Denk aan prof. Louise Fresco, assistent directeur-generaal bij de wereldvoedselorganisatie FAO, voormalig Heineken-bestuursvoorzitter ir Karel Vuursteen of – waarschijnlijk minder bekend – dr Sikke Smeding. Smeding speelde bij de drooglegging van de Wieringermeer en bij het in cultuur brengen van de Noordoostpolder een grote rol. Hij wist – en passant – honderden jonge mannen de tewerkstelling in Duitsland te besparen door ze ‘onmisbaar’ te verklaren voor de landontginning van de polder.
Deze namen zijn slechts bedoeld om te prikkelen, misschien weet u wel veel betere kandidaten. Want wie er genomineerd wordt voor de Grootste Wageninger (m/v) bepaalt de lezer. De jury (zie kader) heeft tot taak uit de nominaties een lijst van tien kandidaten samen te stellen. We hopen dat onze lezers het de jury bijzonder lastig zullen maken. De voordrachten moeten wel vergezeld gaan van overtuigende, liefst hartstochtelijke argumenten. Schandalen worden niet geweerd, wel gewogen naar hun belang voor de kansen van de genomineerde. Niet alles is mogelijk, maar veel kán.
Oudere medewerkers denken bij 'de grootste' wellicht onmiddellijk aan prof. Rommert Politiek met zijn lengte van minstens twee meter. Daar trappen we niet in; dan zouden we gauw klaar zijn. Maar de rijzige hoogleraar Veefokkerij is om een andere reden wél een gedoodverfde kandidaat. Want Politiek werd bij zijn afscheid natuurlijk niet voor niets gehuldigd met een rijtoer door de Frieslandhal, ten overstaan van zesduizend enthousiaste bezoekers. Het was een eerbetoon aan deze Wageningse architect van de Nederlandse rundveefokkerij.
En wat te denken van plantenfysioloog prof. Anton Blaauw die aan het begin van de vorige eeuw aan de basis stond van het ‘in bloei trekken’ van bolgewassen en daarmee de grondslag legde voor de succesvolle export van Nederlandse tulpen naar alle windstreken. Of neem de milieuhoogleraar prof. Gatze Lettinga wiens ecologische waterzuiveringsmethoden wereldwijd navolging kregen. Of landbouweconoom prof. Jan Horring, de eerste directeur van het Landbouw Economisch Instituut, wiens kostprijsberekening van producten aan de basis heeft gestaan van het Nederlandse, en later Europese, markt- en prijsbeleid voor landbouwproducten. En natuurlijk, de al veel onderscheiden hoogleraar theoretische teeltkunde, prof. Cees (C.T.) de Wit, dankzij wie de Wageningse modellen over gewasopbrengsten internationaal vermaard zijn. De Wit was bovendien maatschappelijk zeer geëngageerd en sloeg in het vuur van de discussie regelmatig keihard met zijn vuist op tafel. Wat trouwens te denken van eerherstel voor dierfysioloog prof. Gerrit Grijns, de miskende ontdekker van de vitamines? Als enige Wageninger werd hij in 1929 – samen met zijn leermeester prof. Christiaan Eijkman – kandidaat gesteld voor een Nobelprijs. Hij moest uiteindelijk toezien dat Eijkman met alle eer ging strijken, terwijl het toch echt Grijns was die als eerste beriberi als een gebreksziekte onderkende.
Of wordt het Cees Mobach? Als dirigent van de Wageningse Koor en Orkestvereniging is hij universiteitsmedewerker, en kán dus genomineerd worden. Oud-Eurocommissaris dr Sikko Mansholt? Hij heeft veel voor de landbouw betekend, maar niet hier gestudeerd, noch gewerkt. Jammer, maar helaas. Zijn mogelijke opvolger dr Cees Veerman is natuurlijk wel te nomineren. Of hij het ook verdient? De kiezer bepaalt!
De redactie zal haar lezers in de komende nummers natuurlijk op de hoogte houden van het verloop van de nominaties. Uit de nominaties kiest de jury een top tien. Van elk van deze tien kandidaten verschijnt in Wb een portret waarin de kwaliteiten van de persoon worden belicht door Lydia Wubbenhorst. Dan zal de verkiezing van de enige echte 'Grootste Wageninger' van start gaan via een internetsite, die in september in de lucht gaat.

Lydia Wubbenhorst
Gert van MaanenDe jury:
Prof. Cees Karssen, voorzitter
Dr Margreet van der Burg,
Dr Dick van Zaane
Prof. Akke van der Zijpp
Ir Leo Klep


Nominaties: grootstewageninger@cereales.nl