Nieuws - 1 november 2016

‘Verkiezing mooiste natuurgebied zorgt voor nieuw elan’

tekst:
Rob Ramaker

Veluwe, Waddengebied en Hollandse Duinen, dat zijn volgens het publiek de mooiste natuurgebieden van ons land. Sommige natuurbeschermers zijn echter bang voor de toeloop van extra bezoekers.

Foto: Het Nederlandse Waddengebied kreeg de meeste stemmen (Credit)

Zo’n 90 duizend natuurliefhebbers stemden afgelopen weken op hun favoriete natuurgebied. De kandidaten waren door een vakjury geselecteerd uit circa twintig bids. De uiteindelijke winnaars, gisteren bekend gemaakt in De Wereld Draait Door, krijgen 300 duizend euro. De jury, met onder meer Joop Schaminée, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen University & Research, voegde zelf de Biesbosch nog toe.

Schaminée vindt dat de verkiezing ‘fantastische’ effecten heeft gehad. Hij is vooral blij met de vele plannen die zijn ontstaan, zoals het voorgestelde Nationale Park Hollandse Duinen. Ook het enthousiasme van bijvoorbeeld bedrijven en provinciale politici stemt hem optimistisch. Zo werkt drinkwaterbedrijf Dunea mee aan de Hollandse Duinen. Dit soort samenwerkingen, maar bijvoorbeeld ook crowdfunding, kunnen Nederlandse natuur minder afhankelijk maken van subsidie, denkt hij.

Visie
De verkiezing past dan ook goed bij Schaminées visie voor de toekomst van de Nederlandse natuur. Zo wil hij wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden (‘donkergroene natuur’) uitbreiden met omliggende gebieden. Ook hoopt Schaminee dat alle Nederlanders, vooral ook jongeren en mensen met een migratieachtergrond, kennismaken met natuur. Dit moet zorgen voor voldoende maatschappelijk draagvlak voor natuur.

Niet alle natuuronderzoekers delen dit gevoel. ‘De verkiezing had een verkeerd hoofddoel’, reageert Patrick Jansen, universitair hoofddocent bij Resource ecology, ‘het promoten van ‘toerisme en recreatie [...] in plaats van betere natuurbescherming.’ In een opiniestuk, geplaatst in Trouw en Bionieuws, zei Jansen te vrezen voor de negatieve gevolgen van extra ‘recreatiedruk’. Schaminée denk niet dat het zo’n vaart zal lopen. Zo wil hij juist de natuuroppervlakte in Nederland vergroten en hebben beheerders volgens hem veel ervaring met het sturen van mensenstromen.

Geldprijs
Ook Jansen merkt dat de verkiezing veel energie losmaakt, maar hij denkt dat dit ook op een andere manier had gekund. Bovendien werd het ook hoog tijd voor positieve aandacht, ‘het vorige kabinet [heeft] natuurbescherming maximaal [...] afgezwakt en natuurbeschermingsorganisatie vernederd.’ Bovendien is de geldprijs te laag. ‘Die is al niet eens voldoende om de kosten te dekken voor de begeleiding van het extra toerisme, [...] laat staan om de kwaliteit van natuurgebieden op peil te brengen.’

Dat klopt, zegt Schaminée, maar dat is niet de belangrijkste opbrengst van de verkiezing. Dat zijn de publieke belangstelling en de nieuwe plannen. Hij denkt dat voor natuurbeheerders met een ‘open houding’ er veel kansen liggen.