Nieuws - 1 januari 1970

Verkiezing docent van het jaar mislukt

Verkiezing docent van het jaar mislukt

Verkiezing docent van het jaar mislukt


De vierhonderd stemmen die zijn uitgebracht voor de verkiezing van de
docent van het jaar zijn door een computerprobleem als blanco geteld. Het
Wageningse Universiteitsfonds, dat de stemming organiseert, roept alle
studenten op nog een keer te stemmen.

Afgelopen week ontvingen de studenten van Wageningen Universiteit voor de
tweede maal een elektronisch bericht met de oproep om opnieuw een keuze te
maken uit de docenten die genomineerd zijn voor de leermeesterprijs.
Studenten kunnen stemmen op de website van de Centrale
Studentenadministratie. Aanvankelijk was de stemming gesloten op 18
november 2003. Toen de jury de volgende dag de uitslag wilde bekijken,
bleek dat door een softwarefout alle stemmen als blanco waren geteld.
Volgen drs Rob van Heusden van het Universiteitsfonds hebben al meer dan
driehonderd studenten opnieuw hun stem uitgebracht. Van Heusden hoopt dat
het totaal aantal stemmen van de herverkiezing boven het oude niveau uit
kan komen. De elektronische stembussen sluiten op 8 december middernacht.
Niet alle docenten zijn verkiesbaar. Alleen docenten die werken bij de
vakgroepen die volgens de vakevaluaties van de afgelopen drie jaar als de
twintig beste uit de bus kwamen, en docenten die genomineerd zijn door de
studieverenigingen dingen mee naar de leermeesterprijs. De docent met de
meeste stemmen is ook niet automatisch de winnaar. Na de verkiezing zal de
jury die bestaat uit studenten de echte winnaar kiezen uit de vijf meest
favoriete docenten. Het is aan de jury om te corrigeren voor verstorende
effecten, zoals de grote van de studentenpopulatie waaraan een docent
lesgeeft.
De leermeesterprijs zal worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie op 6
januari 2004. Deze prijs werd voor het laatst uitgereikt in 2000. De prijs
bestaat uit een replica van het beeld 'De leermeester' dat voor de
Leeuwenborgh staat. |
G.v.H.