Nieuws - 10 januari 2020

Verkeer om campus moet vlotter

tekst:
Roelof Kleis

Een reeks maatregelen is in beeld om het verkeer rond de campus op korte termijn beter door te laten stromen. Een westelijke ontsluiting van de campus gooit hoge ogen.

© Roelof Kleis

Die westelijke ontsluiting is op dit moment in studie. Het gaat hier om een tijdelijke weg die vanaf de Nijenoord Allee in de buurt van de Mondriaanlaan naar de campus voert. Zo’n westelijke ontsluiting is een langgekoesterde wens van WUR. Verkeer dat vanuit het westen naar de campus wil, moet nu nog omrijden via de Mansholtlaan.

Noordwest
Een westelijke ontsluiting is lang tegengehouden door de bewoners van de wijk Noordwest. Zij vrezen extra drukte en onveiligheid op de toegangroute naar de wijk. Dat verzet werd opgegeven toen de rondweg om de campus in beeld kwam. Sindsdien richt Noordwest de pijlen op die rondweg en wordt een westelijke ontsluiting als een soort wisselgeld geaccepteerd.

Kaartje_onderzoek_tijdelijke_maatregelen.jpg

De rotonde aan de oostkant van de campus, bij Atlas, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de rotonde te vervangen door verkeerslichten. In dat geval komt er een aparte rijstrook voor verkeer dat uit de richting Ede rechtsaf naar de campus wil. Dat verkeer hoeft dan niet te wachten.

Hoevestein
Ook de doorstroming van fietsers naar de campus krijgt aandacht. De fietsoversteek van de Nijenoord Allee bij Hoevestein wordt sowieso verbeterd. De aansluitende fietspaden worden zo gelegd dat fietsverkeer beter doorstroomt. De oversteek verbindt de Leeuwenborch met de rest van de campus. Voor fietsers uit Bennekom zit een vrijliggend fietspad langs de Kierkamperweg in het vat.

De te nemen maatregelen zijn nodig omdat de aanleg van de rondweg om de campus vertraging heeft opgelopen. De provincie verwacht pas rond de zomer een beslissing te nemen over de rondweg. De aanleg start op zijn vroegst in 2022. Om de toenemende verkeersdrukte op korte termijn aan te pakken, willen provincie, gemeente en WUR daarom versneld maatregelen nemen. Komende maand worden knopen doorgehakt.