Nieuws - 6 december 2001

Verjagen dassen is ethisch beter dan verplaatsen

Verjagen dassen is ethisch beter dan verplaatsen

De aanleg van de A 73-Zuid tussen Roermond en Venlo kost de dassenpopulatie in dat gebied drie gezinsterritoria, twee kraamburchten en veertien bijburchten, schatten drs Freek Niewold en ing. Gerard M?skens van Alterra. De onderzoekers besteden in hun rapport ook expliciet aandacht aan de ethisch gevoelige vraag hoe de dassen moeten worden verwijderd uit het gebied.

Dat de dassen moeten verdwijnen staat vast. Het gaat om de aanleg van het inmiddels roemruchte oosttrac? van de A 73, waartoe de minister van Verkeer en Waterstaat in 1995 besloot. De onderzoekers toetsten in opdracht van het ministerie de ontheffingsaanvraag voor de Natuurbeschermingswet door Rijkswaterstaat.

Volgens Niewold blijkt opnieuw dat het gekozen trac? voor de dassenpopulatie het slechts uitvalt. "De weg maakt een scheiding tussen het Maasdal en het hoger gelegen plateau. Precies het gebied waar de dassen zitten." De onderzoekers schatten dat de dassenpopulatie plaatselijk negen procent in draagkracht inboet door de snelweg, en provinciaal gezien zo'n twee procent. Aanleg op de westoever zou de helft minder effect hebben, volgens de onderzoekers.

Met voldoende compensatiemaatregelen zal de dassenpopulatie van midden-Limburg het echter wel overleven. Dat komt vooral doordat het aantal dassen de afgelopen tien jaar sterk is gestegen. Volgens Niewold komt dat vooral omdat er minder dassen worden bejaagd en gestroopt. "Maar ze profiteren ook van de overal aanwezige ma?scultuur."

De Alterra-onderzoekers vragen in hun rapport expliciet aandacht voor de ethische vraag, wat er nu moet gebeuren om de dassen uit het gebied te krijgen. "Het verstoren en verjagen van de dassen uit de te vernietigen burchten verdient de voorkeur boven vangst en verplaatsing", schrijven de onderzoekers in hun rapport. Maar de keuze blijft wrang. "Die zin hebben we erin gezet om mensen te laten zien wat er gaat gebeuren", legt Niewold desgevraagd uit. | M.W.