Nieuws - 6 juli 2012

Verhuizingen oorzaak afvalberg

Energieverbruik gaat fors omlaag.
Nieuwe gebouwen zijn zuiniger.Wageningen UR heeft nog nooit zoveel papier weggegooid als afgelopen jaar. WUR-breed werd bijna 400 ton papier opgeruimd. Dat is 37 procent meer dan in 2010. Ook de afvoer van restafval steeg fors (41 procent). Oorzaak van die toetoename zijn de diverse verhuizingen (Zodiac, De Dreijen, Bestuurscentrum, ESG en Facilitair Bedrijf) naar en op de campus. Dat staat in het jongste milieujaarverslag van Wageningen UR.
Naast de opruimwoede valt op dat het energieverbruik aanzienlijk is afgenomen: 7 procent minder dan in 2010. Dat is ruim boven de doelstelling van twee procent per jaar. Dat heeft overigens ook met de verhuizingen te maken. De nieuwe gebouwen zijn energiezuiniger. Voor het eerst is nu ook duidelijk wat de totale CO2-voetafdruk is van Wageningen UR. De berekende afdruk is gebaseerd op gegevens van 2010 en geldt als de nulmeting. De voetafdruk is voor 41 procent toe te schrijven aan woon-werkverkeer.  Nog eens 29 procent komt voor rekening van zakelijk verkeer met de eigen auto. Het autogebruik is daarmee voor 70 procent verantwoordelijk voor de omvang van de voetafdruk. Het papiergebruik is goed voor 10 procent. De voetafdruk is nog niet compleet. Compenserende maatregelen moeten nog beter in kaart worden gebracht. Voorlopige schattingen wijzen uit dat een derde van de totale uitstoot al wordt gecompenseerd.