Nieuws - 25 juli 2002

Verhuizing bij wiskunde

Verhuizing bij wiskunde

In het Wiskundegebouw op De Dreijen heeft een stoelendans plaatsgevonden. De leerstoelgroep Wiskundige en Statistische Methoden is vertrokken naar het Wisselgebouw dat naast PPO aan de Bornsesteeg staat. Ze zijn gaan samenwonen met medewerkers van Plant Research International van de Haaff, de Alterra-dochter Wageningen Software Labs (W!SL) en afdeling Financi?n en Bedrijfseconomische Zaken van Alterra. Deze afdeling gaat straks met Financi?le Zaken van het departement Omgevingswetenschappen de nog op te richten financi?le afdeling van de kenniseenheid Groene Ruimte vormen. De deelnemers aan het samenwerkingsverband van statistici en wiskundigen Biometris zitten door de stoelendans ook eindelijk in ??n gebouw. Over vier jaar verkast iedereen naar het op De Born te bouwen Atlasgebouw. Het duurt door vakanties nog even voordat alles en iedereen op zijn plek is ge?nstalleerd. In het Wiskundegebouw is nu plaats voor mensen uit het Biotechnion en pgo-ruimtes. | Y.d.H., foto G.A.