Organisatie - 1 januari 1970

Verhuisplannen Cranendonck

Proefbedrijf Cranendonck heet mogelijk over een paar jaar proefbedrijf Chijnsgoed. Wageningen UR, de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie ZLTO en de gemeente Cranendonck gaan onderzoeken of er een nieuw proefbedrijf op het landgoed Chijnsgoed gebouwd kan worden.

Het proefbedrijf van de Animal Sciences Group (ASG) in Soerendonk wordt al maanden met opheffing bedreigd omdat het structureel verlies draait. Volgens ir Frits Mandersloot, manager onderzoek bij Praktijkonderzoek Veehouderij, heeft ZLTO aangedrongen op voortzetting van een proefbedrijf met een breder perspectief.
‘De komende maanden moet duidelijk worden of de regio inderdaad behoefte heeft aan een locatie voor kennisontwikkeling en verspreiding. Dat is een voorwaarde om door te gaan met het proefbedrijf.’ Om duidelijkheid te krijgen zijn gesprekken gestart met onderwijsinstellingen als agrarische hogescholen, agrarische opleidingscentra en het praktijkonderwijs, om na te gaan of ze het bedrijf zouden willen gebruiken als praktijk- en onderwijslocatie. Verder moet de exploitatie van het proefbedrijf ook zonder veel onderzoeksopdrachten sluitend worden. ‘Dat betekent meer melk en meer koeien’, aldus Mandersloot.
Nieuwbouw en uitbreiding op de huidige locatie is echter niet mogelijk. De gemeente Cranendonck, die de grond van het proefbedrijf verpachtwil graag meewerken aan verplaatsing van het bedrijf binnen de gemeentegrenzen, naar het landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed bij Maarheeze.
Mandersloot hoopt voor de zomer duidelijkheid te hebben over de exploitatie. De verhuizing is verder afhankelijk van provinciale procedures.
Ondanks de ongunstige financiële situatie bij ASG is financiering van de plannen nog geen onderwerp van discussie. ‘Een goed onderbouwd plan dat door meerdere partijen wordt ondersteund kunnen we vast ook samen financieren’, aldus Mandersloot. / YdH