Nieuws - 1 februari 2011

Verhagen: onderzoeksgeld gaat naar topsectoren

De regering-Rutte gaat het onderzoeks- en innovatiegeld richten op de topsectoren van de Nederlandse economie. Leidend daarbij is aan welke kennis het bedrijfsleven behoefte heeft. Dat meldde minister Maxime Verhagen van EL&I op 31 januari op werkbezoek bij Wageningen UR.

verhagen.jpg
'Op het gebied van onderzoek en innovatie loopt Nederland achter bij het buitenland', zei Verhagen tijdens een kort gastcollege in het Forum. 'Maar de oplossing is niet om meer geld te geven. We moeten kiezen voor de sterke sectoren. Ik geef liever geld aan een paar topsectoren, zoals Wageningen, dan aan allemaal.' Bij topsectoren denkt Verhagen aan agrifood, chemie en water.
Topinstituten
Verhagen werkt aan een nieuw kennisbeleid dat hij dit najaar gaat presenteren. In dat beleid wil hij vooral de Nederlandse topinstituten, waarin universiteiten en bedrijven innig samenwerken, financieren. Die topinstituten kregen tot nu toe geld uit het fonds van de aardgasbaten, FES, maar dat is opgeheven. De regering wil de versnipperde potjes met innovatiegeld samenvoegen. Verhagen gaat de kennis- en innovatiebudgetten van de ministeries van Onderwijs, EL&I en Infrastructuur en Milieu bundelen en richten op de topsectoren. Ook het geld van NWO wordt gelinkt aan de topsectoren. 'NWO wil dat ook', zei Verhagen.
Hij is samen met de minister van onderwijs verantwoordelijk voor KNAW en NWO, maar heeft als EL&I-minister 'doorzettingsmacht' bij het innovatiebeleid, staat in het regeerakkoord. Dat houdt in dat Verhagen er uiteindelijk over gaat.
Loftrompet
En als het geld naar de topsectoren gaat, hoeft Wageningen UR zich geen zorgen te maken. Verhagen stak de loftrompet over de innovatie-aanpak in Wageningen waar onderzoek, bedrijfsleven en beleid in een 'gouden driehoek' samenwerken. Bedrijven worden vanaf het begin bij onderzoeksprojecten betrokken en fundamentele en toegepaste onderzoekers werken samen binnen een organisatie. Food Valley Wageningen is een 'ecosystem for entrepreneurs', vond de minister. Hij zette zijn handtekening onder een subsidie van 3,3 miljoen euro voor StartLife, de nieuwe club die startende Wageningse bedrijfjes ondersteunt.
Extra miljoen
Bovendien ondersteunt hij het Wagenings onderzoek naar groene grondstoffen in het Centre for Biobased Economy met een bedrag van vijf miljoen euro. Ook had hij goed nieuws voor het Wageningse initiatief Food and Nutrition Delta, dat dit jaar 1 miljoen ontvangt. Dit innovatieprogramma leek tussen wal en schip te vallen: de financiering uit de FES-fonds liep december af en in afwachting van Verhagen's innovatieagenda dit najaar was er geen geld meer. Dat is nu opgelost met een extra miljoen.
Dutch Harvard
Verhagen noemde Wageningen het 'Dutch Harvard for Agriculture' die zeer goed is in het valoriseren van kennis, net als het sciencecluster in Eindhoven. Hij gaf nog wel mee dat  Wageningen UR meer kan samenwerken met het midden- en kleinbedrijf en andere universiteiten om tot nog meer kennisbundeling en 'open innovatie' te komen.