Nieuws - 15 september 2011

Verhagen: 'Universiteiten moeten zich specialiseren'

De samenwerking tussen de Wageningse universiteit en het bedrijfsleven is een voorbeeld voor de hele kennissector in Nederland, zei minister Verhagen (EL&I) tijdens de opening van het academisch jaar in Wageningen. Resource sprak daarna met hem. 'Hier is geen wantrouwen over samenwerking met bedrijven.'

6-Verhagen-%C2%A9BdG-8681.jpg
Innovatiekracht bundelen in topsectoren, waarom is dat het ei van Columbus?
'In vergelijking met de ons omringende landen heeft Nederland de laagste private R&D-uitgaven. Er blijft veel kennis op de plank liggen, terwijl we veel subsidies geven voor stimulering van de kenniseconomie. Ondernemers klagen over bureaucratie bij het aanvragen van onderzoeksubsidies. Tegen de werkgevers heb ik daarom gezegd: jullie hebben altijd opmerkingen over het innovatiebeleid in Nederland, je mag het nu eens zelf zeggen. We gaan het innovatiegeld anders besteden, door bedrijven en kennisinstellingen samen aan het stuur te zetten.'
U heeft het geregeld over Wageningen als 'voorbeeld'. Waar zit hem dat in?
'Hier in Wageningen zit de mindset voor die samenwerking. In Wageningen is geen wantrouwen over samenwerking met het bedrijfsleven, zoals bij andere universiteiten soms wel het geval was. Maar ik zie dat nu veranderen, kijkend naar de high tech campus in Eindhoven en de vele startende bedrijfjes in YesDelft.'
U zegt dat de universiteiten zich moeten specialiseren. Wie gaat dat organiseren?
'Daar hoort u op Prinsjesdag meer over. Ik stel vooral een vraag: moeten we in elke stad een opleiding rechten, psychologie en bedrijfskunde hebben? Het is een retorische vraag. We hebben ook geen drie landbouwfaculteiten in Groningen, Wageningen en Rotterdam. Wageningen concurreert met kennissteden in andere landen. Door specialisatie kun je de beste onderzoekers en studenten aantrekken.'
Gaat de overheid dat afdwingen?
'Je ziet nu al dat de universiteiten in Rotterdam, Leiden en Delft willen samenwerken. De logische volgende vraag is dan: moet je niet specialiseren? Je ziet bij de technische universiteiten ook dat ze onderzoek willen afstemmen in plaats van te concurreren. Verder verwacht ik dat de topsectoren richting aan deze specialisatie zullen geven. Als het bedrijfsleven meer geld in onderzoek gaat steken, kiest ze voor investeringen met universiteiten die excelleren op een bepaald terrein.'