Nieuws - 1 januari 1970

Vergeet-me-nietjes

Vergeet-me-nietjes

Vergeet-me-nietjes

Na het bekend worden van het instellingsplan en het zekerheid verspreiden over welke nieuwe studies er binnen Wageningen Universiteit zullen ontstaan, is er veel gebeurd. Er zijn opleidingsteams samengesteld die de nieuwe opleidingen moeten vormgeven en er wordt gedacht aan het verbeteren van de voorlichting en pr van de universiteit, zodat ook de aankomende student Wageningen aantrekkelijk blijft (?) vinden

Veel aandacht voor toekomstige generaties dus. Dit is natuurlijk essentieel voor het aantrekken van de vele nieuwe studenten die het college voor ogen heeft. En dus voor het behoud van de universiteit. Maar laten we met z'n allen niet vergeten dat de generaties van nu en volgend jaar het nog moeten doen met de oude programma's. Door alle aandacht en commotie rond de vorming van de nieuwe opleidingen lijken de studenten van de oude opleidingen aan hun lot overgelaten te worden. En dit terwijl zij nog minstens zes jaar in Wageningen rondlopen om te studeren!

Deze studenten willen nog studeren volgens de programma's waaraan ze zijn begonnen, maar dit zou moeilijk kunnen worden. Leerstoelgroepen worden opgeheven of weten dat ze moeten inkrimpen. Mensen die weten dat ze over drie jaar hun baan kwijt zijn en ergens anders een leuke andere baan kunnen krijgen, zullen de eerste zijn die verdwijnen. Zo verdwijnt een heleboel specifieke kennis. De goede mensen zullen het eerst verdwijnen. Onderwijstaken, zoals het in stand houden van de oude programma's, zullen in de knel komen. De kwaliteit van de (oude) vakken zal afnemen. Met het verdwijnen van docenten of hun motivatie zullen de afstudeermogelijkheden verminderen

Ook financieel wordt er geen rekening gehouden met de oude opleidingen. Het college van bestuur zegt in het instellingsplan dat docenten van leerstoelen die verdwijnen om- of bijscholing krijgen, zodat ze bij een andere leerstoel aan de slag kunnen. De docenten worden betaald voor hun nieuwe baan, terwijl er geen geld is vrijgemaakt voor onderwijs aan hun oude leerstoel. Dit onderwijs zal dus moeten worden ingehuurd bij andere universiteiten of bijvoorbeeld bij DLO. Het is maar zeer de vraag of docenten zin hebben om in hun eigen tijd onderwijs te blijven geven. Blijkbaar denkt het college van wel; er is geen enkele post hiervoor opgenomen in het instellingsplan

De WSO, PSF, CSF en Troposfeer hebben een uitgebreide inventarisatie gehouden onder docenten en studenten over mogelijke problemen rond de reorganisatie. Uit de inventarisatie kwam een groot aantal knelpunten naar voren, waarvan de bovenstaande slechts twee voorbeelden zijn. Wij roepen het college op om aandacht te besteden aan alle knelpunten. En om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan studenten en docent van nu


bestuur Troposfeer


bestuur WSO