Nieuws - 13 oktober 2011

Verenigingen groeien. Of toch niet?

Is het nu wel of niet een succesvol jaar voor de Wageningse studentenverenigingen? Wageningse gezelligheidsverenigingen houden hun groeicijfers angstvallig geheim. Alleen van roeivereniging Argo is duidelijk dat de ledenlijst stevig uitdijt.

25-AID-ers-bij-Argo.jpg
Zeker is in elk geval dat het aantal vooraanmeldingen bij de grote verenigingen betrekkelijk hoog was. Vooral voor SSR-W, dat een recordaantal van 175 studenten mocht inschrijven.  Na de introductietijd kwamen er uit verenigingskringen echter minder vrolijke berichten: er zouden veel meer aspirantleden dan gebruikelijk zijn afgevallen.  Hier en daar werd er al gespeculeerd dat de wervingscampagnes mogelijk té enthousiast zouden zijn, met een stijgend aantal afhakers als gevolg. De groei zou daardoor veel minder uitbundig zijn dan vooraf  verwacht. De verenigingen willen deze berichten echter niet bevestigen. In een gezamenlijke verklaring laten de vier grote Wageningse verenigingen nogal studentikoos weten dat de cijfers niet gepast zijn 'om in een universiteitskrantje te plaatsen, maar eerder om te bediscussiëren aan de bar.'
De sportverenigingen zijn minder geheimzinnig, met hen gaat het naar eigen zeggen erg goed. Roeivereniging Argo, dat 210 leden op de lijst had, kreeg er zo'n 170 nieuwe leden bij. Daarmee sluit Argo aan bij de landelijke trend dat gecombineerde sport- en gezelligheidsverenigingen goed boeren. 'De reden is niet helemaal duidelijk', zegt Anne Jansen van Argo. 'Maar het lijkt erop dat studenten door de Halbeheffing meerdere aspecten van hun sociale leven willen combineren.' Een wachtlijst voor de roeivereniging is er nog niet, maar de faciliteiten van Argo komen wel enigszins onder druk te staan, aldus Jansen. 'Het is een hele uitdaging om de coaching van de nieuwe leden en de verdeling van de boottijd goed te regelen. Maar het lukt wel.' Ook andere sportverenigingen zoals WaHo en Tarlétos melden stijgende ledenaantallen.