Nieuws - 16 mei 2002

Vereniging Milieu-offensief in verwarring

Vereniging Milieu-offensief in verwarring

Het nieuws was een schok voor Wageningen. De verdachte van de moord op Pim Fortuyn, Volkert van der G., heeft in Wageningen gestudeerd en werkt voor de Wageningse milieuorganisatie Milieu-offensief. Kennissen en collega's van Volkert van der G. wijzen de mogelijke daad van Van der G. in alle toonaarden af. Ze zijn geschokt, begrijpen niet hoe dit kon gebeuren en zijn daardoor in de war.

Volkert van der G. (32) begon in 1987 met de studie milieuhygi?ne in Wageningen. Hij haalde de propedeuse, maar brak zijn studie in 1990 af. Twee jaar later richtte hij samen met Sjoerd van de Wouw (in Wageningen afgestudeerd bioloog) de Vereniging Milieu-offensief (VMO) op. De organisatie houdt de milieuvergunningen van varkenshouders, kippenboeren, kalvermesters en pelsdierfokkers in 120 gemeenten in Gelderland, Limburg en Utrecht tegen het licht om te kijken of er juridische fouten in staan. Is dat het geval, dan vecht VMO, meestal in de persoon van Volkert van der G. of voorzitter Sjoerd van de Wouw, de milieuvergunning aan, tot de Raad van State toe. De organisatie was daarin effectief. In de meer dan duizend rechtszaken die de vereniging heeft gevoerd, werd zij in tachtig procent van de gevallen door de rechter in het gelijk gesteld.

VMO distantieerde zich direct op haar website van de actie van Van der G. Woordvoerder Jasper van der Hout van VMO is geschokt door de aanhouding van zijn collega Van der G. Van der Hout en zegt in de Volkskrant van 8 mei: "Hij is gedreven in zijn vak en werkt meer dan de vier dagen per week die hij moet draaien. Wij hebben niets met geweld te maken. Wij zijn een juridische club en kunnen ons niet veroorloven iets onwettigs te doen. Wij zijn juist afhankelijk van de rechtspraak." Jasper van der Hout en Sjoerd van de Wouw waren na dinsdag 7 mei niet meer bereikbaar. "Ze rennen door Wageningen, achtervolgd door cameraploegen", zei een huisgenoot bij navraag. Die cameraploegen waren er inderdaad, en maakten opnamen in Wageningen.

Zaterdag 11 mei brengt Milieu-offensief een verklaring uit die ze naar De Gelderlander sturen. Daarin zeggen de collega's van Volkert van der G. dat ze geen andere verklaring voor de aanslag op Pim Fortuyn kunnen bedenken dan kortsluiting in het hoofd van hun collega. "Wij zijn ervan overtuigd dat de afschuwelijke gebeurtenis van maandag op geen enkele wijze in verband gebracht kan worden met de geweldloze, juridische strijd voor rechtshandhaving waar onze vereniging voor staat." En: "Het lot heeft bepaald dat de verdachte van de moord op Fortuyn bij onze vereniging werkzaam was [...] Dit lot had ook een willekeurige andere organisatie kunnen treffen." Over Volkert van der G. schrijven ze: "We kennen de verdachte als collega en vriend; een harde, vakkundige werker die sinds enkele maanden vader was geworden. Onze hoofden zitten vol vragen die waarschijnlijk nooit beantwoord kunnen worden." Milieuambtenaren die met hem van doen hadden typeren Volkert van der G. als een rustige maar vasthoudende jongen, die fanatiek zijn doel nastreeft.

Het werk van Milieu-offensief heeft veel kwaad bloed gezet bij boeren in de bio-industrie. In haar eigen jaarverslag zegt de VMO dat de gewonnen zaken vergunningen tegenhielden die de uitstoot van 650.000 kilo ammoniak voorkwam, wat overeenkomt met circa honderdtwintigduizend varkens, twee miljoen kippen, honderdduizend nertsen en tienduizend kistkalveren. Woordvoerder Patric Hanselman van GLTO in Deventer zegt in de NRC van 8 mei dat 'honderden, zo niet duizenden' boerenbedrijven onzacht met de juridische actievoerders van Milieu-offensief in aanraking zijn gekomen. Milieu-offensief wordt dan ook gehaat in kringen van boeren in de intensieve veeteelt en pelsdierhouders. Dat leidde in het verleden tot dreigementen. Al in februari 1993 berichtte het Wagenings Universiteitsblad dat Sjoerd van de Wouw van Milieu-offensief middels brieven met de dood bedreigd werd. "We zullen toeslaan op een onverwacht moment. De gierput zal jullie grafkelder worden", zo luidde de inhoud van de brieven die getekend waren door 'Het Boerenoffensief'. In 1993 bestond de organisatie nog maar een jaar. In later jaren volgden meer bedreigingen. Dat is ook de reden waarom de bestuursleden van VMO hun priv? adressen geheim houden en de organisatie zelf alleen een postbusadres heeft. | J.T.