Nieuws - 4 november 2010

'Verdoof de dieren'

Bert Lambooij schreef over halal slachten

Wie? Bert Lambooij
Wat? Internationale autoriteit op het gebied van diervriendelijk slachten, werkzaam bij Wageningen UR Livestock Research
Waarom? Schreef in een rapport voor het ministerie van LNV dat onverdoofd halal slachten ­pijnlijk is voor het dier
Is dat een verrassende of voor de hand liggende ­conclusie?
'Voor de hand liggend, want er is eerder onderzoek naar gedaan in Nieuw-Zeeland. Ik heb vastgesteld: als de keel van het dier wordt doorgesneden, zijn ze nog zo'n 80 seconden bij bewustzijn, met een schietmasker maar 4 seconden. Uit het Nieuw-­Zeelandse onderzoek blijkt dat de dieren in die
tijd pijn hebben. Mijn advies is dus: verdoof de dieren.'
Wordt dat advies opgevolgd?
'Er zijn stromingen die bedwelmen niet accepteren. Sommige groepen gebruiken een schietmasker na de halssnede. Dat is diervriendelijker dan alleen een halssnede. Andere staan elektrisch bedwelmen voor de halssnede toe.'
Neemt de opdrachtgever uw conclusies over?
'Het is afwachten of het ministerie het bedwelmen wettelijk wil verplichten.'