Nieuws - 22 maart 2019

Verdienen aan koolstofopslag

tekst:
Roelof Kleis

Door meer koolstof op te slaan in de bodem kunnen boeren bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. En er nog geld aan verdienen ook.

© Annet Scholten

Dat zegt WUR-onderzoeker Peter Kuikman, projectleider van de klimaatpilots Bodem. Door heel het land doen zo’n 120 boeren mee aan proeven die tot doel hebben meer koolstof op te slaan in de bodem. Door de grondbewerking aan te passen, bijvoorbeeld, of andere gewassen te telen en aanpassingen te doen in de gewasrotatie. Koolstofvastlegging moet het verdienmodel van de boer aanvullen.

Bij koolstofopslag draait het om het vastleggen van CO2 dat via planten is omgezet in organische stof. ‘Het gaat dus om blad, wortels, stengels, al of niet deels omgezet door schimmels, bacteriën en ander bodemleven’, licht Kuikman toe. ‘Het gaat dus om bodemvorming en bodemherstel. Wij proberen dat proces te versnellen door meer koolstof in de bodem te stoppen en ervoor te zorgen dat minder koolstof uit de bodem ontsnapt.’   

Die inspanning om koolstof op te slaan, moet de boer uiteindelijk geld opleveren. WUR is bezig daar een systeem van carbon credits voor te ontwikkelen. Boeren moeten daarvoor dan wel een koolstofbalans bijhouden, een soort huishoudboekje voor koolstofopslag. Die rapportage wordt ondersteund door koolstofmetingen in de bodem.

De pilot koolstofopslag maakt deel uit van een serie van vier verhalen over de klimaatpilots die WUR coordineert in opdracht van het ministerie van LNV.

Lees het hele verhaal, en de eerder verschenen afleveringen in de serie 'Experimenteren voor het klimaat':