Nieuws - 29 mei 2008

Verburg wil potje voor actueel onderzoek

Het ministerie van LNV trekt volgend jaar ruim 160 miljoen euro uit voor onderzoek door de onderzoeksinstituten van Wageningen UR. Van het toegezegde geld voor beleidsondersteunend onderzoek wil minister Gerda Verburg drie procent reserveren om flexibeler te kunnen inspelen op ‘actuele politieke zaken’.

Dit staat in de Kaderbrief 2009 die Verburg begin deze maand aan Wageningen UR heeft gestuurd en waarin zij aangeeft welk onderzoek ze bij de DLO-instituten gaat uitbesteden.
In totaal is voor de drie vormen van beleidsrelevant onderzoek – kennisbasis, beleidsondersteunend onderzoek en wettelijke onderzoekstaken – 160 miljoen euro beschikbaar.
Volgens Frank Bakema, projectleider LNV-account bij de stafafdeling Onderwijs en onderzoek, bevat de brief ‘weinig verrassingen en geen grote inhoudelijke verschuivingen’. De drie procent van het budget voor beleidsondersteunend onderzoek dat de minister reserveert voor actuele beleidsvragen gaat wel ten koste van de vaste programmering. Dit potje kan de minister gebruiken om in de loop van 2009 projecten uit te zetten die zij op dat moment relevant acht.
Verder heeft de minister een extra financiële impuls toegezegd van een half miljoen euro voor projecten rond Groen Onderwijs en de Groene Kennis Coöperatie.