Nieuws - 7 juni 2007

Verburg wil opheldering over ‘erg hoge’ salarissen

Landbouwminister Gerda Verburg gaat de raad van toezicht van Wageningen UR opheldering vragen over de ‘erg hoge’ salarissen van de raad van bestuur, aldus haar woordvoerder. Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen is één van de best betaalde managers in de Nederlandse publieke sector. Zijn loonkosten bedroegen vorig jaar 307 duizend euro.

In de lijst van topsalarissen die weekblad Intermediair vorige week publiceerde, staat Aalt Dijkhuizen op nummer 32. Hij kreeg in 2006 dertig procent meer dan het jaar ervoor. Dat kwam door een extra storting van ongeveer 30 duizend euro voor zijn pensioen die hij kreeg in het kader van zijn herbenoeming. Verder kreeg de bestuursvoorzitter een bonus van 31 duizend euro, omdat hij de afgesproken doelen had behaald. In 2004 was hij de bonus misgelopen.
De bonus en pensioenbijdrage kwamen bovenop het reguliere bruto salaris van 203 duizend euro. Het salaris van Dijkhuizen is daarmee ongeveer twee keer zo hoog als dat van een hoogleraar, en duidelijk hoger dan de Balkenende-norm voor salarissen in de publieke sector die de regeringspartijen hebben afgesproken in het regeerakkoord.
Minister Plasterk sprak onlangs schande van het salaris van de Groningse bestuursvoorzitter Jos Kuiper. Die krijgt er dit jaar dertig procent bij. Zijn salariskosten blijven wel net onder de Balkenende-norm (171 duizend euro). De minister noemde de salarisstijging desondanks ‘ongelooflijk’.
Wageningen UR heeft naast het salaris van Dijkhuizen ook de salarissen van de twee andere leden van de raad van bestuur bekendgemaakt. Rector Martin Kropff kreeg in 2006 ruim 215 duizend euro, portefeuillehouder bedrijfsvoering Tijs Breukink 220 duizend.
Dijkhuizen was vorig jaar de best betaalde bestuurder van een universiteit. Margreeth de Boer, PvdA-prominent en voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR die het salaris van de bestuurders vaststelt, heeft per e-mail laten weten dat Wageningen UR meer is dan een universiteit. ‘Ook DLO valt eronder. En dat is te vergelijken met TNO. Die salarissen, van bijvoorbeeld Hans Huis in ’t Veld, zouden dan ook vergeleken moeten worden.’
De TNO-baas stond op de Intermediairlijst één plaats onder Dijkhuizen. Hij verdiende 298 duizend euro. De genoemde bedragen zijn de totale salariskosten. Naast het bruto salaris zijn ook de pensioenkosten van de werkgever meegeteld.