Nieuws - 1 november 2007

Verburg opent China office

Wageningen UR heeft een permanente vertegenwoordiger aangesteld in Beijing, dr. Tan Shuhao. Zij wordt ook directeur van een nieuw centrum dat de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen op het gebied van voedsel, voeding, landbouw en milieu moet gaan bevorderen. Landbouwminister Gerda Verburg opende het kantoor in Beijing op 22 oktober. Het Sino-Dutch Agricultural Innovation and Promotion Center is een initiatief van LNV en het Chinese landbouwministerie. Het is gevestigd op het terrein van de Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) in Beijing. Dat Tan, die in 2005 in Wageningen promoveerde, er directeur wordt, wil niet zeggen dat Wageningen UR de enige kennisinstelling is die bij het centrum kan aankloppen, benadrukt Jan Fongers, relatiemanager van Wageningen UR voor China. Als TNO een pied-à-terre wil hebben in Beijing voor onderzoek met een Chinese partner op het gebied van voedsel, landbouw of milieu, zijn zij ook welkom. Wageningen UR is wel verantwoordelijk voor de coördinatie van het centrum.
Alterra en het departement omgevingswetenschappen hadden al een vertegenwoordiger in Beijing. Die is nu verhuisd naar het nieuwe China office, waardoor er in ieder geval twee permanente vertegenwoordigers van Wageningen UR in China zullen zijn. Fongers denkt dat ook andere onderdelen van Wageningen UR in de toekomst behoefte zullen krijgen aan een vertegenwoordiger in China.
Tan gaat samen met de CAAS en andere partners nieuwe onderzoeksprogramma’s opzetten op het gebied van landbouw, rurale ontwikkeling en milieu. De nadruk zal liggen op onderzoek door promovendi. Nieuwe vormen van landbouw in stedelijke gebieden was ook het thema van de conferentie die bij de gelegenheid van de opening werd gehouden, waarbij naast de Nederlandse en Chinese landbouwminister ook rector Martin Kropff en zijn CAAS-collega Zhang Lijian aanwezig waren.