Nieuws - 26 juni 2008

Verbreding landbouw stagneert

De inkomsten uit verbrede landbouw, zoals zorg, stalling en natuurbeheer, zijn stabiel tot licht dalend, zo laat het jaarlijkse Landbouw Economisch Bericht van het LEI zien. Dit geldt ook voor het aantal bedrijven met verbreding. De belangstelling voor natuurbeheer lijkt af te nemen. Hoge opbrengstprijzen kunnen die tendens volgens het LEI versterken.

Over het algemeen heeft de Nederlandse landbouw een goed jaar achter de rug, mede door de hoge voedselprijzen. De bruto productiewaarde van de gehele land- en tuinbouw steeg in 2007 met bijna vier procent. Omdat veevoer ook duurder werd, bleef het gemiddelde inkomen van de hele sector ongeveer gelijk aan dat in 2006.
Wel waren er weer grote inkomensverschillen. Eén op de tien agrariërs haalde een negatief inkomen, terwijl één op de vijf meer dan een ton verdiende. Het gemiddelde bedrijfsinkomen was 51 duizend euro, een kwart hoger dan in de magere periode 2001-2004. In de varkenshouderij en legpluimveehouderij was het inkomen beduidend lager, in de melkveehouderij hoger. Door hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid steeg afgelopen jaar het aandeel van directe subsidies in het inkomen van boeren.
Schaalvergroting en concentratie zetten zich door, zowel bij primaire bedrijven als in afzet via supermarkten en verwerking. Voor zetmeelaardappelen en suikerbieten is er bijvoorbeeld nog maar één Nederlandse afnemer.