Nieuws - 1 januari 1970

Verbod op dichloorvos is overwinning voor milieu

Verbod op dichloorvos is overwinning voor milieu

Verbod op dichloorvos is overwinning voor milieu

Het receptensysteem voor het chemische insectenbestrijdingsmiddel dichloorvos is ten onrechte ingevoerd. Het principe dat milieuvervuilende stoffen kunnen worden toegelaten als ze onmisbaar zijn voor de landbouw, is in strijd met de wet. Aldus een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Milieugroeperingen zien de uitspraak als een belangrijke stap naar een meer biologische landbouw in Nederland


Bestrijdingsmiddelen die op grond van milieu-eisen zijn verboden, mochten tot voor kort toch worden gebruikt als zij onmisbaar waren verklaard door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB). Deze uitzondering is gecreƫerd in het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (BMB), een uitwerking van de Bestrijdingsmiddelenwet

De stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie gingen in februari in beroep tegen deze sluiproute voor dichloorvos om het gebruik van het gif in de glastuinbouw in de komende zomer nog te voorkomen. Dit verzoek is nu door de rechter toegewezen. Volgens de rechter rechtvaardigt de Bestrijdingsmiddelenwet geen uitzonderingen. Als bestrijdingsmiddelen niet aan de milieucriteria voldoen, mogen ze niet worden gebruikt, ook al zijn ze nog zo belangrijk voor de landbouw

In een nog lopende beroepszaak volgt een definitieve uitspraak. Het lijkt waarschijnlijk dat dezelfde uitspraak wordt gedaan omdat de rechter nu al uitgebreid juridisch-inhoudelijk op de zaak is ingegaan. Elk receptensysteem op basis van de BMB kan dan bij de rechter onderuitgehaald worden. In verschillende landbouwsectoren waren er plannen om milieuvervuilende bestrijdingsmiddelen in te zetten op basis van het onmisbaarheidsbeginsel, bijvoorbeeld propachloor in uien. Ook de fruitteeltsector oriƫnteerde zich op enkele middelen. Die plannen worden nu doorkruist

De uitspraak krijgt nog meer betekenis gezien het feit dat het CTB dit jaar van zins is zo'n 36 zeer vervuilende bestrijdingsmiddelen te beperken of geheel te verbieden. De telers en bestrijdingsmiddelenfabrikanten komen dan in een lastig parket omdat ze een verbod niet meer kunnen omzeilen via de sluipweg van de onmisbaarheid

Hoewel Natuur en Milieu met het verbod een groot milieuvoordeel verwacht, zijn tuinbouworganisaties als het Milieu Project Sierteelt (MPS) hier niet zo zeker van. Dichloorvos zou juist een belangrijke wegbereider voor biologische bestrijding zijn. Dichloorvos werkt erg snel; na drie tot vijf dagen is de hele kas vrij van insecten en kunnen telers biologische bestrijders inzetten. Bij de meeste andere middelen zou het vijf tot zes weken duren totdat biologische bestrijders uitgezet kunnen worden. Dit zou dan leiden tot een verhoging van het gebruik van chemische middelen, wat dus nadelig is voor het milieu

Dit argument snijdt echter geen hout, meent de Wageningse milieukundige ir Jeroom Remmers, landbouwmedewerker van Natuur en Milieu. Slechts een klein deel van de telers gaat als gevolg van het verbod meer chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. De uitspraak van de rechter is overall een overwinning voor het milieu. Het werkt als een precedent voor het verbieden van andere milieuvervuilende middelen. Na enig protest gaan de boeren nu waarschijnlijk eerder over op mechanische en biologische bestrijdingsmiddelen en misschien zelfs op geheel biologische landbouw. H.B

The annual elections for the 12 seats on the Student Council take place between May 21 and June 4. Fighting it out will be the Progressive Students Fraction (PSF, which currently holds 6 seats), the Christian Students Fraction (CSF, which now holds 4 seats) and the United Students (VeSte, with 2 seats at the moment). It will not be a fierce fight, as the three fractions agree on most issues. The Student Council played an important role in the discussions about the Organizational Plan, in particular when it came to showing that the University was not as short of money as it had originally indicated

International students and Dutch HBO graduates will get a different MSc programme from the one that will be offered to Dutch BSc graduates, once WAU goes over to the Anglo-Saxon system. The Organizational Plan originally suggested that there would be one MSc programme for all students. Project groups formed to discuss the working out of the Plan have now concluded that the interests and abilities will be too different to offer only one form of MSc. The major difference will be that international students with work experience and HBO graduates will be exempted from the practical period in the MSc, which means that they will have a study of about eighteen months, as opposed to the two years for Dutch BSc graduates

Algae can smell water flea predators at a distance according to research carried out by Mike Lerling for his PhD thesis The Smell of Water. Lerling, of the Netherlands Institute for Ecological Research (NIOO), carried out his PhD research in the Department of Aquatic Ecology & Water Quality Management at WAU. Unicellular algae (Scenedesmus) form a favourite meal for grazing water fleas (Daphne). The non-spiny algae, however, are able to smell the infochemical that the water fleas emit. They then react by forming eight-celled colonies which are not so attractive to grazers

Giant tents with a central mast containing offices and machinery, and a movable floor that floats on water. This is the image of the greenhouse of the future, presented by the DLO Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG-DLO). This revolutionary design gets round the problem of having to open windows which leads to expensive energy losses. Ventilation in the Sustainable Greenhouse (Duurzame Kas) is regulated by an opening at the top of the tent (see drawing on the front page). The ideal height for the mast is 45 metres. IMAG-DLO has not yet looked into what the potential reactions of people who live in the greenhouse areas of Holland - it would mean quite a change in the scenery

This week's translation is about the horizontal transfer of genetic elements in the asexual filamentous fungus black Aspergilli. The Dutch article is on page 7, and the English version can be found at http://gcw.nl/wisp'r/nl